Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Gỡ rối tơ lng >> Tm Trạng

 Bấm vo đy để gp kiến

 arielle
 member

 ID 86324
 09/28/2020Tm Trạng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienKhng c g đu...c ấy vẫn vậy, Okay?BNH TĨNH SỐNG!God knows I tried.

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 sinnombre1
 member

 REF: 724677
 12/13/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


.....
.......
.........
I will forever and ever...
Love you in my heart,
And I hope that you will not forget me.
.......
.........
My love, I believe..
That someday we can meet again!


再見我的愛人-Goodbye My Love - Teresa Teng


 

 arielle
 member

 REF: 724702
 12/19/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiGoodbye My Love c nghĩa l đ Hết Thương...Cạn Nhớ rồi cn đu...
Anh đ biết l tnh yu ny chẳng cần thiết ... nhưng m, em cần nơi bnh yn.

V cần hơn nữa, l c anh kế bn ... v em chẳng cần một ai nữa ... bất kể ai cũng dư thừa.

(Arielle cải bin)


 

 sinnombre1
 member

 REF: 724704
 12/19/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


"Good-bye My Love" l "Tạm Biệt Em Yu" chớ đu c phải l đ "Hết Thương... Cạn Nhớ" em đu. Tạm biệt nhưng vẫn mi mi yu em m.❤

Anh đu c biết "tnh yu no chẳng cần thiết" đu. Với anh th anh yu em v anh cần em yu anh thi. Vậy đ! "Yu nhau" với anh chỉ c vậy thi, em biết hn?❤


"V cần hơn nữa, l c anh kế bn... v em chẳng cần một ai nữa... bất kể ai cũng dư thừa." th l thật lng của em❤ hay l em cải bin (arrangement) vậy???

Anh th.., tất cả những g anh ni với em đều chn thật tận đy lng anh thi.❤


鄧麗君 -月亮代表我的心 (The Moon Represents My Heart - Teresa Teng)
 

 sinnombre1
 member

 REF: 724729
 12/24/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Một Mnh - Hồ Hong Yến


Một Mnh - Trần Thi Ho


 

 sinnombre1
 member

 REF: 724735
 12/24/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


All I Want for Christmas Is You, Baby! ❤❤❤

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network