Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ sưu tầm >> Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 sontunghn
 member

 ID 85415
 05/12/2018Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Lạ chưa, giữa những ồn ào, tiếng ve khát vọng lặn vào nín câm?

Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…

Heo may

Chiều quê

Phượng nhớ

Lời cũ với Dă Tràng

Hoa tím bằng lăng

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 sontunghn
 member

 REF: 724272
 08/13/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiNhắn người trong kiếp nguy nan…

Ta là hạt bụi của phôi phai

Nào ai biết được biển Đông sâu vời…


 

 sontunghn
 member

 REF: 724300
 08/28/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiBé không vin, cả găy cành

Cơng và buông

Đó là lỗi tại tôi

Thành Cát Tư Hăn và con chim ưng

Biết Chân Thiện Nhẫn tỏ minh bao điều

Nguyện đem tấc chữ làm quà

Hiền nhân


 

 sontunghn
 member

 REF: 724320
 09/07/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bao giờ tượng Phật rửa chân

Đêm nhân gian

Thần tích Hoa Ưu Đàm

Mấy phen hồng thuỷ ngút trời

Vô đề


 

 sontunghn
 member

 REF: 724351
 09/15/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiDanh phận thiển đàm

Thiện lương gieo phúc muôn nhà…

Thơ gửi Tổng thống Donald Trump: Mệnh Trời


 

 sontunghn
 member

 REF: 724367
 09/18/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiNgh́n năm quên hết chuyện vui buồn…


Thơ gửi lănh đạo Trung Quốc Tập Cận B́nh


 

 sontunghn
 member

 REF: 724523
 10/24/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiBúa sắt và kim cương


 

 sontunghn
 member

 REF: 724571
 11/05/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiCái tôi


Thiện ư một câu ấm ba đông…


 

 sontunghn
 member

 REF: 724599
 11/17/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bài thơ xúc động gửi miền Trung: ‘Chúc cho nhân thế an b́nh!’

Có duyên

Xả tâm phàm


 

 sontunghn
 member

 REF: 724614
 11/21/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiNgẫm từ câu chuyện Đường Tăng…

Chuyện về ‘sách giáo khoa’

Nhân gian thanh tỉnh!


 

 sontunghn
 member

 REF: 724656
 12/07/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiCHÍNH - TÀ PHÂN MINH

Vô Danh Cư Sỹ 06/12/2020


Chính-tà phân minh
Ảnh: Tổng hợp.
‘Chuyện kín thế gian
Trời nghe tựa sấm
Ḷng tà ngơ tối
Thần thấy như gương’ (*)
Tuyển cử nhiễu nhương
Trăm đường gian lận
Số cùng khí tận
Quả báo nhăn tiền
Thần Phật Đạo Tiên
Trợ người có đức
Nước chia trong đục
Thiện ác phân minh
Lỗi lạc quang vinh
Thời không ám muội
Giả-ác đen tối
Quen thói ‘nhập nhèm’
Đổi trắng thay đen
Đánh lừa dư luận
Đất Trời không thuận
Sớm chuốc lụy phiền…

Ngôi vị bá quyền
Vẫn là chuyện nhỏ
Chính-tà phân rơ
Hệ trọng vô ngần
Một phút mê lầm
Văn hồi khó đặng
Tương lai sinh mệnh
Ắt phải tỏ tường
Ác gặp tai ương
Thiện thời an lạc
Chuyện Châu lục khác
Can hệ chúng sinh
Chính-tà giao tranh
Thế nhân minh bạch:
Thần đang tuyển trạch
Chính nghĩa Thiện lương
Phải trái đo lường
Thuận theo Thiên ư
Duy hộ Chính nghĩa
Phủ nhận ác tà
Một niệm xuất ra
Đèn Trời soi sét…

[Vô danh cư sỹ].

(*) Cổ huấn, nguyên văn:
“Nhân gian tư ngữ, Thiên văn nhược lôi/ Ám thất khuy tâm, Thần mục như điện”.
– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả. 

 sontunghn
 member

 REF: 724659
 12/08/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiThơ gửi TT Trump: TÁT CẠN ĐẦM LẦY

Đoàn Thị Lam Luyến

Tát cạn đầm lầy
(Kính tặng đương kim Tổng thống Hoa Kỳ: Donald Trump)

Không phải ngẫu nhiên Chúa chọn Ông
Tát cạn đầm lầy rất khổ công
Người Đại căn khí mới kham nổi
Bầy đàn thuỷ quái quá là đông

Đất nước cờ hoa vốn tự do
Kỷ cương, Dân chủ dân ấm no
Ngờ đâu kẻ xấu thi nhau phá
Khiến toàn thế giới cũng âu lo

Bởi loài ma đỏ đă tràn sang
Gieo rắc hận thù với dối gian
Đạo đức, lương tri đều bại hoại
Như thể phẩm tiên rớt tay phàm

Nhân loại hôm nay tỉnh ngộ rồi
Ma quỷ đương nhiên sẽ tiêu đời
Đầm lầy sâu mấy cũng tát cạn
Chính nghĩa mai đây tất văn hồi

Người có lương tri đă thức thời
Giúp Trump dẹp loạn theo ư Trời
Chúa đă chọn ông và chọn bạn
Thời khắc thiêng liêng đă điểm rồi.


 

 sontunghn
 member

 REF: 724698
 12/18/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thơ gửi TT Trump: Phép màu Thiên Chúa

Đoàn Thị Lam Luyến 14/12/2020

Phép màu Thiên Chúa
Tâm nguyện cầu, nguyện cầu ngày đêm
Ư chí trong ta măi vững bền
Lương tri kết nối vô điều kiện
Phép màu Thiên Chúa sẽ bừng lên

Xứ sở Cờ hoa rất diệu kỳ
Tự do hạnh phúc chẳng ai b́
Lẽ nào lại mất vào tay giặc
Nhận diện giặc rồi, đuổi giặc đi!

Đánh giặc bước đầu không dùng roi
Thử dùng pháp lư để mà coi
Mà sao pháp trị từ chối trị
Th́ đành tương kế tựu kế thôi

Tát cạn đầm lầy Washington
Phải dùng quyền lực, lẽ hiển nhiên
Giặc kia mù quáng không hay biết
Quỷ ma nào nạt được Thần tiên

Trump có tinh thần Washington
Vị Cha lập quốc luôn ở bên
Là người đại nhẫn và đại khí
Ắt làm đất nước được b́nh yên

Chiến thắng vẹn toàn ngày không xa
Vĩnh viễn không c̣n bóng quỷ ma
Vĩnh viễn niềm tin nơi Thiên Chúa
Vĩnh viễn trường tồn xứ Cờ hoa!

Đoàn Thị Lam Luyến
Khởi ngày 13/ 12/2020
Hoàn thành ngày 15/12/2020


 

 sontunghn
 member

 REF: 724699
 12/18/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thiện ác hữu báo
Vô Danh Cư Sỹ 11/12/2020

Ảnh: Shutterstock.
‘Ḷng người sinh một niệm
Trời đất biết tỏ tường
Thiện ác mà không báo
Càn khôn ắt tư tâm’ (*)

Bức hại Pháp Luân Công
Là khinh nhờn Phật Pháp
Trời bất dung tà ác
Vô minh chuốc khổ sầu

Sinh mệnh sẽ về đâu
Nếu xa rời nguồn cội?
Vũ trụ là đêm tối
Nếu khinh mạn Thánh Thần

Sinh nhằm kiếp phàm nhân
Cần dưỡng tâm trọng đức
Thiện lành thời hưởng phúc
Hiểm hung tự diệt ḿnh

Có tử ắt có sinh
Linh hồn là bất diệt
Thần chiểu theo đức – nghiệp
Mà phân định thứ tầng

Từ bách tính lê dân
Đến quốc vương hoàng đế
Nghèo hèn hay phú quư
Đều có quả có nhân

Đă có cơi hồng trần
Hẳn có thêm địa ngục
Từ chí cao vô cực
Có vô số Thiên Đàng…

Ngay từ thuở hồng hoang
Đă có người tu luyện
Chính khí như trời biển
Lịch sử không giỡn đùa

Kích động những can qua
Hại người theo Phật Pháp
Vu khống lời tà ác
Hỏi nhận quả ǵ đây?

Pháp Luân chuyển đêm ngày
Phúc âm rền vũ trụ
Nhắn người đang mê ngủ
Minh chân tướng b́nh an!

[Vô danh cư sỹ].

(*) Cổ huấn – nguyên văn: “Nhân tâm sinh nhất niệm, Thiên địa tận giai tri; thiện ác nhược vô báo, càn khôn tất hữu tư”. 

 sontunghn
 member

 REF: 724700
 12/18/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiEm biết
Nhật Ánh | DKN 15/12/2020


1. Em biết nước Mỹ qua những tấm bản đồ
Biết tượng đài Nữ thần Tự do
Nữ thần Tự do tay giơ cao ngọn đuốc
(Ngọn – Đuốc – Tự – Do).

Em biết Mississippi
sông dài 6.275 km
(gần gấp đôi chiều dài bờ biển Việt Nam).

Em biết phía bắc nước Mỹ có Ngũ Hồ,
hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, 244.000 km²
(tổng chiều dài ven hồ tương đương nửa ṿng xích đạo).

Em biết quần đảo Hawai xanh um
giữa biển Thái B́nh mênh mông
(được mệnh danh Xứ – Sở – Thiên – Đường).


Ảnh: Shutterstock
2. Em biết tổng thống Washington
“người đầu tiên trong chiến tranh”
“người đầu tiên trong ḥa b́nh”
“người đầu tiên trong ḷng dân chúng”.

Em biết tổng thống Washington – Tuyên ngôn Độc lập
Em c̣n biết tổng thống Washington không nhận lương
(Và ngài không nhận quá hai nhiệm kỳ tổng thống).

Em biết Washington chọn đất dựng đô
Em biết thủ đô Washington không có nhà chọc trời
(Và em biết thủ đô Washington khiêm nhường của nước Mỹ vĩ đại).

Em thấy Đài kỷ niệm Washington trông như chiếc bút ch́
Em thấy Đài kỷ niệm Washington vươn lên mây
(vươn lên mây, không cầu kỳ hoa ḥe hoa sói).

Em biết có ngôi mộ tổng thống Mỹ
chỉ là tấm đá hoa cương tạc tên ngài đặt nằm trên mặt đất
(chẳng có lăng và không lính gác).

Em biết tổng thống Lincoln viết thư gửi thầy giáo
rằng xin thầy dạy những điều cần nhất
để con trai ngài “có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại”.

Em biết tổng thống Trump
tạo thêm việc làm, giảm người thất nghiệp
làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.

Em biết tổng thống Trump
quyết bảo đảm tự do hàng hải Biển Đông,
và giúp Đài Loan giữ độc lập.

3. Em biết xứ cờ hoa tươi đẹp
những chàng cao bồi trong phim Hollywood
mũ rộng vành, quần ḅ, cưỡi ngựa, bắn súng cả hai tay
những chàng trai đồng cỏ thẳng tính
rong ruổi diệt cái ác…

Em biết nước Mỹ vĩ đại
chinh phục vũ trụ

Em biết nước Mỹ vĩ đại
chinh phục ḷng người

Ngọn đuốc soi sáng tự do
khát vọng tự do

Nước Mỹ vĩ đại

Nhật Ánh
(13 tuổi, học sinh lớp 6 tại Hà Nội) 

 sontunghn
 member

 REF: 724756
 12/30/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiNhắn người hồng phúc hữu duyên


“Sớm c̣n thắm đỏ đôi g̣ má
Chiều đă bạc phơ nửa mái đầu”…(*)
Thời gian như nước qua cầu
Trăm năm thoắt tựa bóng câu trước thềm
Sinh thời được ấm êm là mấy
Lợi – t́nh – danh đủ thấy bận ḷng
Đèo ḅng theo đuổi đếm đong
Xuôi tay nhắm mắt tay không nghẹn ngào
Này mấy thuở nhà cao cửa rộng
Tranh đua nhiều đức bỗng suy vi
Được rồi cũng sẽ mất đi
Mai sau khuất núi mang ǵ được theo?
Chớ bảo lấy sang – nghèo làm thước
Rồi tùy cơ thua được với đời
‘Khôn ngoan’ chẳng lại ư Trời
Cao xanh chiếu cố cho người thiện lương
Thời mạt Pháp tứ phương dịch bệnh
Buổi nhiễu nhương sinh mệnh mong manh
Chuông treo trên sợi chỉ mành (**)
Sớm mau tỉnh ngộ, càng nhanh văn hồi
Này sạt núi lở đồi sầm sập
Nọ nước dâng mưa dập gió vùi
Biết bao nghịch cảnh hỡi ôi
Biết bao tan tác tơi bời tang thương!
Nay Phật Pháp mười phương cứu độ
“Chuyển Pháp Luân” – đă có Pháp truyền (***)
Nhắn người hồng phúc hữu duyên
Lắng nghe chân tướng, lên thuyền b́nh an.

Thơ rằng:
Luân hồi bao kiếp gian nan
Một phen “đăi cát t́m vàng” là đây…
[Vô danh cư sỹ].

(*) Trích: Hai câu đầu nguyên trích từ tác phẩm ‘Tây Du Kư’.
(**) Thành ngữ có câu: ‘Chỉ mành treo chuông’.
(***) “Chuyển Pháp Luân”: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư: Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, uy đức, tâm tính và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html


 

 sontunghn
 member

 REF: 724757
 12/30/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiĐi t́m hạnh phúc

Vô danh cư sỹ

Hạnh phúc là ǵ nhỉ
Sao người măi đi t́m?
Hạnh phúc luôn hiện hữu
Khi tâm ḿnh an nhiên…

Hạnh phúc là ǵ nhỉ
Có phải lắm bạc tiền?
Không, ‘người giàu cũng khóc’
Giữa lâu đài hư vinh

Hạnh phúc là ǵ nhỉ
Có phải phía đường t́nh?
Không, xưa nay luyến ái
Dễ khiến người điêu linh

Hạnh phúc là ǵ nhỉ
Có phải chiếm lợi ḿnh?
Không, những người ích kỉ
Luôn khổ sầu vô minh

Hạnh phúc là ǵ nhỉ
Có phải là công danh?
Không, những người nổi tiếng
Ắt quay cuồng phân tranh

Hạnh phúc quá mong manh
Vô thường – không vĩnh cửu
Khi người ta bám víu
Vào danh, lợi và t́nh

Giữa cuồn cuộn nhân sinh
Người đi t́m hạnh phúc
Nhưng mấy ai biết được
Hạnh phúc: trong Tâm ḿnh.

[Vô danh cư sỹ].

 

 sontunghn
 member

 REF: 724758
 12/30/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai‘Sông sâu tĩnh lặng’ mới là hiền minh

Vô Danh Cư Sỹ

‘Múa đao trước mặt Quan Công’ (*)
Liều ḿnh ngậm nước giễu rồng phun mưa
Khoe tài mộc với thợ cưa…
Là tâm hiển thị và ưa phô ḿnh

So b́ hơn kém nhục vinh
Thường do danh lợi, ‘hữu t́nh’ mà ra
Có câu: từ tốn khiêm ḥa
“Sông sâu tĩnh lặng” mới là hiền minh (**)

Cớ sao biển rộng hạ ḿnh?
Cớ sao đất chở chúng sinh muôn loài?
Cớ sao ngọc chịu dùi mài? (***)
Cớ sao trúc chẳng khoe dài đốt ngay? (****)
Cớ sao núi chẳng so vai?
Cớ sao nước chẳng chê ng̣i đục trong?

Ánh dương rọi chốn bụi hồng
Chẳng khoe công trạng, càng không chấp t́nh…
Những người hàm dưỡng, cao minh
Lấy Chân-Thiện-Nhẫn soi ḿnh mới hay…

[Vô danh cư sỹ]


 

 sontunghn
 member

 REF: 724773
 01/03/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiVới bạn

Thiên Đàng và địa ngục

Nhắn ai tỉnh giấc vô thường

Nhân gian hư ảo

Ca khúc gửi TT Trump: ‘Vương của những ngọn núi’


 

 sontunghn
 member

 REF: 724776
 01/03/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thơ gửi nước Mỹ: Cùng nhau xuống đường

Trên đầu ba thước có Thần linh


 

 sontunghn
 member

 REF: 724779
 01/05/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiLấy đức báo oán


Hướng về Washington


 

 sontunghn
 member

 REF: 724784
 01/07/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiVinh danh nước Mỹ Cộng ḥa

Vô danh cư sỹ
[Viết tặng nhân dân Cộng ḥa Mỹ quốc và Tổng thống Donald Trump]

“Giữ được Ngũ hồ trăng sáng măi
Chẳng lo không chốn để buông câu” (*)
Thuyền kia đă tới đầu cầu
Ắt là sẽ thẳng có đâu chạy ṿng

Phường gian trá đèo ḅng mới mệt
Đấng minh quân chẳng thiết lo âu
Lẽ Trời: đức lớn ngôi cao
Phúc đâu đến kẻ mưu cầu bá vương

Xe đến chân núi, đường sẽ mở (**)
Tùng bách ngay chẳng sợ bóng nghiêng
Triệu dân như nước nâng thuyền
Cùng Trump sát cánh giữ miền Tự Do

Chúc Mỹ quốc vượt qua băo tố
Dẹp tà linh, củng cố chủ quyền
Cộng Ḥa thắp sáng niềm tin
Vinh danh nước Mỹ, Dân quyền – Tự do.

[Vô danh cư sỹ].

(*) Cổ ngữ.
(**) Ngạn ngữ Phương Đông có câu: “Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng/ Xe đến chân núi ắt có đường!”. 

 sontunghn
 member

 REF: 724788
 01/08/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiThơ gửi TT Trump: Bắt đầu từ hôm nay

Đoàn Thị Lam Luyến


Thơ gửi Tổng thống Donald Trump và những người yêu nước Mỹ

Bắt đầu từ hôm nay
Nếu còn nhiều nước mắt
Tôi xin khóc vì ông
Bởi phút giây Từ Hải
Mà kẻ thù tấn công

Nếu còn một bụng chữ
Tôi xin viết về ông
Chàng Thạch Sanh hào hiệp
Trước một bầy Lý Thông

Ông không thua đâu nhé?
Chỉ tạm dừng đấy thôi
Tiếp thêm củi thêm lửa
Cho nồi cơm đang sôi

Ông không ngơi đâu nhé
Đợi thời gian chín muồi
Săn thú là phải thế
Đâu còn là chuyện chơi

Nếu vội vàng manh động
Thế giới sẽ chê cười
Còn theo ý Thiên Chúa
Giác ngộ cho con người

Trao ngôi cho kẻ cắp
Gắp lửa bỏ bàn tay
Nước Mỹ đã hủ bại
Bắt đầu từ hôm nay

Đoàn Thị Lam Luyến
Khởi ngày 06/01/2021 

 sontunghn
 member

 REF: 724804
 01/14/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Phá mộng – I

Vô danh cư sỹ

“Đường đời chật hẹp người chen lấn
Lối Đạo thênh thang hiếm kẻ t́m”…
Nhân sinh một giấc hăo huyền
Trăm năm thoắt đă qua miền phù vân

Thuở đương sức chen chân kiếm chác
Lúc xuân xanh nháo nhác đua tranh
Quyết cho bằng chị bằng anh
Nghiệp chồng thêm nghiệp ai rành ai hay?

Buổi luống tuổi chân tay ră rượi
Khi tàn niên bực bội tâm can
Hỡi ôi danh lợi bạc vàng
Có ai mua được thời gian cho đành!…

Ngày êm ấm con dành cháu dỗ
Những mong sau có chỗ cậy nhờ
Tới khi răng rụng mắt mờ
Lệ xuôi ḍng lệ ai chờ được ai?

Lụy chi lắm t́nh kia vướng vấy
Nghĩa tào khang được mấy mươi năm
Chia ĺa trối trối trăng trăng
Âm dương cách biệt ai hằng theo ai?

May gặp buổi Phật ân hạo đăng
“Chuyển Pháp Luân” tỏa rạng mười phương
Nhắn ai tỉnh giấc vô thường
Hướng Chân-Thiện-Nhẫn Hồi hương – Trở về.

[Vô danh cư sỹ]. 

 sontunghn
 member

 REF: 724807
 01/14/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thơ gửi TT Trump: Chiến thắng sẽ về ông

Tiểu Lư


Chiến thắng sẽ về ông
Mỹ có cả rừng luật
Sao lại dùng luật rừng
Chỉ còn mươi ngày nữa
Vẫn đòi luận tội Trump

Lần luận tội trước đó
Đáp án đã về không
Vốn dĩ công bằng thế
Sao giờ đầy bất công

Chúng luận tội ai chứ
Là người được dân bầu
Chiêu trò săn phù thủy
Đã từng làm bấy lâu

Bởi vào thời mạt kiếp
Loài người chỉ ham vui
Thuyết vô thần ngự trị
Thần rời bỏ con người

Với niềm tin Thiên Chúa
Ông đã muốn từ lâu
Bắt cả bầy thủy quái
Đang náu dưới đầm sâu

Bốn năm đầy sóng gió
Bốn năm đầy chông gai
Thần cho ông bí quyết
Thắng thù trong giặc ngoài

Thắng được thù trong rồi
Giặc ngoài đâu mấy khó
Truyền thông đưa tin giả
Ai tin sẽ uổng đời

Sau một hồi im ắng
Thế giới òa niềm vui
Chính nghĩa sẽ toàn thắng
Như lở đất long trời

Hăy tĩnh tâm cầu nguyện
Để Thần cứu con người
Để nước Mỹ sống lại
Giúp “người hùng”, bạn ơi!

7h35’ ngày 14/01/2021
Đoàn Thị Lam Luyến 

 sontunghn
 member

 REF: 724822
 01/19/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cao xanh chiếu cố cho người thiện lương

Phi Hùng

‘Đời người sống chẳng đầy trăm
Mà ôm ấp những ngàn năm ưu phiền’ (*)
Thiên tai dịch bệnh triền miên
Thoắt đi lại đến nơi miền thế nhân
Có khi diễn biến âm thầm
Có khi bùng phát muôn dân kinh hoàng
Xếp hàng mua sắm khẩu trang
Ngăn ngừa đại dịch dễ dàng thế sao?
Mấy phen Hồ Bắc lao đao
Mấy phen Vũ Hán thương đau ngút trời
Mấy phen quạ bủa khắp nơi
Mấy phen nhân thế tơi bời lo toan…
Tính sao mới đặng chu toàn
Quư thay sinh mệnh bạc vàng khó mua
Lê dân bách tính quan vua
Hỏi ai ‘khôn khéo’ được qua luật Trời?
Có câu: Họa đáo tùy nơi
Cao xanh chiếu cố cho người thiện lương
Ác tà cảm ứng tai ương
Sống Chân Thiện Nhẫn, Phật luôn độ tŕ
Ân trên vốn sẵn từ bi
Truyền ban Đại Pháp cũng v́ chúng sinh
Gặp khi biến cố điêu linh
‘Chân ngôn chín chữ’ an b́nh cứu nguy (**)
Luân hồi đến đến đi đi
Nghiệp chồng thêm nghiệp thiếu ǵ trái ngang
Nên cần đạo đức hồi thăng
Tu chùa tu chợ không bằng tu Tâm
Hữu duyên đọc “Chuyển Pháp Luân” (***)
Họa tai bay biến, lụy trần tránh xa
Chúc cho nhân thế muôn nhà
Tỏ minh chân tướng, tường ḥa an yên!…

[F.B: Vô danh cư sỹ].

(*) Cổ ngữ – Nguyên văn: “Nhân sinh bất măn bá/ Thường hoài thiên tuế ưu”.(**)Chân ngôn chín chữ [thành tâm] niệm:
“Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”
(***)✅ “Chuyển Pháp Luân”: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp giảng về nguyên lư Chân Thiện Nhẫn giúp cho bản thể, uy đức, tâm tính và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network