Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Máy vi tính, điện tử >> xin hay giup toi VOI

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 flykelwboy
 member

 ID 30996
 10/13/2007xin hay giup toi VOI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ban nao biet chinh lai cai START MENU VE LAI CHO CU KO, TO BAM LON, NO NHAY LEN TREN ROI`. CAM ON NHIEU


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 ototot
 member

 REF: 235326
 10/13/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Nếu tôi đoán đúng ư bạn hỏi, chắc là bạn đă “táy máy” bấm vào nút Start, rồi thay đổi các đặc tính (properties) cuả nó, rồi bây giờ không trở lại được t́nh trạng khi xưa, tức là cả cái "Taskbar" nó biến mất. (Dĩ nhiên là nó biến mất khi con chuột chạy qua chạy lại ở phiá trên, chứ chuyển gần xuống đáy màn h́nh, th́ cái Taskbar tinh quái lạ hiện ra!)

Nếu tôi đoán đúng như vậy, bạn phải b́nh tĩnh làm lại từ đầu như sau :
  1. Click phải vào nút “Start” ở góc phải, phiá tận cùng màn h́nh, rồi chọn “Properties” , th́ sẽ có window hiện ra thế này:

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

  2. Trong cái window ở trên có hai bià (tags) “Taskbar” “Start Menu” th́ hăy bấm và chọn “Taskbar” , th́ sẽ có window khác xuất hiện như sau:

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


  3. Trên window này, chỗ tôi khoanh màu đỏ, bạn hăy gỡ bỏ dấu chọn trong ô vuông ở bên cạnh ḍng chữ “Auto-hide the taskbar” . Xong nhấn vào “Apply” , rồi “OK” , trước khi đóng window này lại.
Đến đây, có 2 trường hợp có khả năng xảy ra :
  • Tôi đoán đúng, bạn đă phục hồi được t́nh trạng cũ. Nhớ từ nay đừng “táy máy” khi không hiểu, không biết tác dụng cuả nó, th́ đừng thay đổi các đặc tính cuả Windows.
  • Tôi đoán sai câu hỏi cuả bạn, bắt buộc bạn phải tự thử nghiệm các đặc tính khác trong window này, hoặc tham khảo trong sách dạy về cách sử dụng Windows!

Thân ái,


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network