Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 803
Total Posts/Gp kiến: 10306

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
ototot

Date   8/19/2006 7:49:17 AM
Gender Male 
Marital status Single 
Country US 
Educational BA/BS (4 years college) 
Occupation Hưu  
About me Ti l mẫu người sống dấn thn, mặc dầu biết r l phải chịu nhiều thiệt thi trước mắt. Tuy nhin, sống với những mục đch lại l niềm tin cuả ti để đạt hạnh phc tối hậu. 
   
  Send Email/Goi Email to ototot
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U[email protected] qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l