Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tn dc, bốc pht >> V sao em ơi

 Bấm vo đy để gp kiến

 phamkhanh06
 member

 ID 56253
 10/06/2009V sao em ơi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 tuutii
 member

 REF: 488923
 10/08/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ototot
member

REF: 488797
10/08/2009


Rồi cc bạn muốn học cch lm ... C bạn muốn học thật nhanh, chỉ cần lm được, khng cần biết l thuyết cuả n l g, ni nm na l ... "học lỏm"!

Nếu cc bạn nghĩ như vậy, th cc bạn sẽ thất vọng, v trong những "tc phẩm" m cc bạn say m, thch th, chỉ c một phần rất nhỏ l do sng tc: đ l vi dng chữ đọc được trn hnh!

Kỳ dư những trang tr, những hnh ảnh bất động, những hnh ảnh động, những ... "nhấp nhy", những m thanh, tất cả đều nhờ "chp lại" từ những nơi đ c sẵn, chứ khng phải sng tc cuả mnh!


Ở những nước đ pht triển, php luật nghim minh, v người dn c thức rất cao v lng tự trọng, th khng bao giờ đi chp lại cuả người khc để lm thnh cuả mnh, như trong văn học, c chữ "đạo văn" (plagiarism), hay vi phạm tc quyền (violation of copyright).
Lắng nghe v học hỏi


 

 yeucahat
 member

 REF: 488930
 10/08/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hận Tnh viết g thế ?! Hận ai qu vậy?


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 489087
 10/09/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
[embed]<object width=”300” height=”37”><param name=”movie” value=”http://www.nhaccuatui.com/m/coZB16H3fF” /><param name=”quality” value=”high” /><param name=”wmode” value=”transparent” /><embed src=”http://www.nhaccuatui.com/m/coZB16H3fF” quality=”high” wmode=”transparent” type=”application/x-shockwave-flash” width=”300” height=”37”></embed></object>[/embed]
[embed] <EMBED src=http://img23.imageshack.us/img23/9818/58046916.swf width=600 height=660 type=application/x-shockwave-flash wmode=”transparent” flashvars=”go=Anh yu em Như chưa bao giờ được yu ! yu em , nhớ em cả sng lẫn cả chiều ”> </embed>[/embed]
 

 zenso1
 member

 REF: 489088
 10/09/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Allo! Allo!
Allo! Allo! Ch Phamkhanh06 đi đu mất gy!
Zen đang tm ch n!

Zen z website Duytan m Ch giới thiệu thấy image đẹp
qu chừng lun! Nhưng K thấy link image no hết Ch ui!
N hiện ci dấu hỏi "?" tổ bố lun! Z K copie được!
Nhờ Ch copie zi ci image biển, trăng post ln NCD gim Zen
đi! Cảm ơn Ch 1 triệu lần hen! hic...hic...


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 489097
 10/09/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hướng dẫn lấy lin chưa đui .swf trong http://duytan.du.funpic.de/tho/
Chọn bi bạn click v ra bi . bạn v hộp Address đ copi v v dụ 1 ci n :
từ : NinhChu3.swf click v ra : Address >>http://duytan.du.funpic.de/tho/NinhChu3.swf

lấy lin đ dn v chỗ n :

[EMBED src=http://duytan.du.funpic.de/tho/NinhChu3.swf width=580 height=720 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" flashvars="go= ANH dấu kn một cuộc tnh đả mất ...." allowscriptaccess="never">[/embed>

 

 zenso1
 member

 REF: 489139
 10/09/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Zen cảm ơn Ch nhiều nha!
Chc Ch vui.


 

 thuthu09
 member

 REF: 489273
 10/09/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 thuthu09
 member

 REF: 489275
 10/09/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 489580
 10/11/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
V sao em ơi ?
V anh hay v em ?
V nhiều người dm pha
V trời cao đất dy em ơi !Dẫu sao Anh cũng yu emCung cấp ci code trn . Ai thch cứ d m xi m biến ha ! Kiếm thm sự hứng th cho mnh ! Nhớ thay [ thnh < . Chổ chữ đậm l thay hnh swf v ảnh img
[TABLE id=AutoNumber5 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 width=444 border=0> V sao em ơi ?
V anh hay v em ?
V nhiều người dm pha
V trời cao đất dy em ơi !
[TBODY>[TR>
[TD vAlign=top width=120>[img width=100 src=http://myworldvn.com/smiley/L___t______t_g___con.gif>[/TD>
[TD vAlign=top width=430>[center>[FONT face=Verdana color=#ff0033 size=3>Dẫu sao Anh cũng yu em [img width=100 src=http://myworldvn.com/smiley/____i_chim_t__nh_y__u.gif>[/font>[/center>[BR>[EMBED src=http://duytan.du.funpic.de/tho/motchuttinhxua1.swf width=480 height=320 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" flashvars="go=" allowscriptaccess=" never">[embed>[/TD>[/TR>[/TBODY>[/TABLE> 

 phamkhanh06
 member

 REF: 489587
 10/11/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 phamkhanh06
 member

 REF: 489867
 10/11/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chm chỉa tm lum ghp v c một hnh đơn giản v l th . Cung cấp cch xo nấu để những ai thch tập ph cho banh lun topic hỉ .

[CENTER>[TABLE>[TBODY>[TR>[TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px" background=http://i326.photobucket.com/albums/k408/sundakib41/2_iykim2000-
1.gif?t=1250166271
[br>[P align=center>[EMBED src=http://img80.imageshack.us/img80/8928/7311.swf width=460 height=600 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" flashvars="go=Anh muốn lm biển xanh
Để em lm baĩ ct
Bờ ct di phẳng lặng
Biển vỗ sng v bờ
Cứ thế m mi mi
Như tnh em v anh !">[/p>[br>[center>[strong>[b>[font face=times size=4 color=#ff0033> Bn ny biển - Hương Lan ca[/b>[/font>[br>[object width="300" height="61">[param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MC9iMi8wYjI3OWU4NWVhZTliNWIzODA4ZDmUsIC0OGE2NDkwNDJjNS5cUIbaBmUsICDN8Q
sOqWeBiBOw6B5IEJp4WeBdUngDWeBnxIxrDGoW5nIExhWeBnxmYWxzZQ" />[param name="quality" value="high" />[param name="wmode" value="transparent" />[embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MC9iMi8wYjI3OWU4NWVhZTliNWIzODA4ZDmUsIC0OGE2NDkwNDJjNS5cUIbaBmUsICDN8Q
sOqWeBiBOw6B5IEJp4WeBdUngDWeBnxIxrDGoW5nIExhWeBnxmYWxzZQ" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">[/embed>[/object>[/strong>[/center>[/TD>[/TR>[/TBODY>[/TABLE>[/CENTER>

nhớ thay dấu [ bằng < .

Hnh minh họa l


Bn ny biển - Hương Lan ca

 

 thuthu09
 member

 REF: 489976
 10/12/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh PK ơi em v tới đy rồi n hehehe, cm ơn anh chỉ dẫn cch quậy ph cho banh hehehehe ( em ni chơi cho vui anh đừng giận nha ). mmm m anh PK ơi!!! sao em post một bi thơ vo hnh m lc no n cũng khng hiện đầy đủ bi thơ ( c lẽ di qu ), v nếu em khng muốn cho chữ chạy, m chỉ muốn bi thơ đ nằm đầy đủ trong hnh th phải lm sao huh anh...cứu em với hix hix

 

 phamkhanh06
 member

 REF: 490109
 10/13/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cch post chữ trn nền SWF
[DIV id=outline style="Z-INDEX: 1; RIGHT: -9px; WIDTH: 100%; POSITION: relative; TOP: 0px; HEIGHT: 420px">[DIV id=item1 style="Z-INDEX: 2; LEFT: 5px; WIDTH: 450px; POSITION: absolute; HEIGHT: 420px">[DIV id=outline style="Z-INDEX: 1; RIGHT: -9px; WIDTH: 100%; POSITION: relative; TOP: 0px; HEIGHT: 420px">[DIV id=item1 style="Z-INDEX: 2; LEFT: 5px; WIDTH: 450px; POSITION: absolute; HEIGHT: 420px">[EMBED src=http://img380.imageshack.us/img380/7264/81cj5.swf width=450 height=420 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" allowscriptaccess="never">[/EMBED>[/FONT>[STRONG>[FONT face="Times New Roman" size=3> [/FONT>
[DIV id=item1 style="Z-INDEX: 2; RIGHT: 90px; WIDTH: 450px; POSITION: absolute; TOP: 75px; HEIGHT: 420px">
[CENTER>
[P align=center>[FONT face="Times New Roman">[FONT color=#ffff00 size=3>[/FONT>[/FONT>[SPAN id=STYLE style="LINE-HEIGHT: 20px">
[P align=center>[FONT face="Times New Roman">[FONT size=3>[/FONT>[/FONT>[SPAN id=style style="LINE-HEIGHT: 20px">[STRONG>[FONT color=purple>[I>[/P>[BR>[BR>[BR>[BR>[BR>[BR>[BR>[FONT face=바탕>[FONT face=바탕>Em ơi đừng tắt lửa lng[BR>Để anh cứ vậy lng thng nhớ em[BR>[BR>[FONT color=#ff00ff size=4>Bi thơ : YU [/FONT>[BR>[BR>[FONT color=#00ccee>Tc giả [/FONT>[FONT color=#ee00ff>Xun Diệu [/FONT>[BR>[FONT color=#ffffff>Qua dọng ngm Thy Đạt[/FONT>[BR>[FONT color=#eeefff>Thiết kế :[/FONT> [FONT color=#9900ff>Phamkhanh06[/FONT>[BR>[A title="Giọng ngm của [font color=#cc00ff>Thy Đạt[/font>" href="http://tanvanngo.free.fr/Ngam1/Yeu_ThuyDat.mp3" target=_blank>[IMG height=30 src="http://thuongduviet.com/e107_images/emotes/default/musique17.gif">[IMG src="http://www.lienviet.net/imgportail/bt_wma.png" width=30>[IMG height=30 src="http://thuongduviet.com/e107_images/emotes/default/sing.gif">[/A>[BR>[BR>[/DIV>[/DIV>[/STRONG>[/SPAN>[/FONT>[/FONT>[/DIV>[/DIV>[/I>[/SPAN>[/FONT>[/CENTER>[/STRONG>[/DIV>

R v so snh sẽ lm được Hnh minh họa
Chỗ no thấy BR l cch qung đ . Bỏ hoặc thm v

Em ơi đừng tắt lửa lng
Để anh cứ vậy lng thng nhớ em

Bi thơ : YU

Tc giả Xun Diệu
Qua dọng ngm Thy Đạt
Thiết kế : Phamkhanh06 

 thuthu09
 member

 REF: 490333
 10/14/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em ơi đừng tắt lửa lng[BR>Để anh cứ vậy lng thng nhớ em

Bi thơ : YU

Tc giảXun Diệu

Qua dọng ngm Thy Đạt
Thiết kế : Phamkhanh06
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network