Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: nguyentriagra1
ID:
415772

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

   
Date ngày Ghi Danh 1/8/2024 8:11:51 AM 
Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1986 
City TP virginia  VA 
Country Nước US 
Height Cao 5 Feet 6 Inches (168 cm) 
Weight Nặng 150 lbs (69 kg) 
Religion Tôn Giáo Atheist
Education Học-Vấn Some college 
Occupation NN chief 
Drinking Uống Rượu Light Drinker 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu I am looking for a good soul that lives his life with integrity and sincerity. Regular alcohol use are my turn off's. I find gentle and compassionate men to be very attractive. I'm not a saint or a Rhode Scholar, I'm sure I have my quirks like everyone else. Feel free to reply me if you are interested, and let embark on a blissful jorney of friendship, campanionship and love. I am actually looking for someone who has strong family values 
Looking T́m I am looking for a good soul that lives his life with integrity and sincerity. Regular alcohol use are my turn off's. I find gentle and compassionate men to be very attractive. I'm not a saint or a Rhode Scholar, I'm sure I have my quirks like everyone else. Feel free to reply me if you are interested, and let embark on a blissful jorney of friendship 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network