Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: williams77
ID:
409134

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

   
Date ngày Ghi Danh 8/31/2020 4:37:01 PM 
Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1972 
City TP Oakland   
Country Nước US 
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm) 
Weight Nặng 95 lbs (43 kb) 
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college) 
Occupation NN Marine engineer contractor  
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu I am a man with a joyful character, independent, optimistic, respectful, sensual and attractive. 
Looking T́m There's nothing better than a woman who is confident but not shy has a great smile,great sense of humor, can laugh at herself, bring on stimulating conversation, loves the Lord and is who she is. I admire a woman who knows herself, has values, and is not opposed to learning, asking questions, or admitting his strengths and weaknesses. 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network