Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: nguyen1969
ID:
408809

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

   
Date ngày Ghi Danh 2/9/2020 8:45:41 PM 
Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced 
Year Năm Sinh 1969 
City TP San Jose  CA 
Country Nước US 
Height Cao 5 Feet 0 Inches (152 cm) 
Weight Nặng 130 lbs (59 kg) 
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn I Will Tell you later 
Occupation NN Dietary Aid 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu I am honest, loving, caring, respect, I like to cook, movies, dancing, travel, fishing, I am happy women, I am easy going, and friendly  
Looking T́m I looking a man be honest, loving, respect, caring, and nice man , no attitude  
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network