Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: jjcool
ID:
405272

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 12/28/2017 9:12:25 PM 
Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced 
Year Năm Sinh 1960 
City TP Atlanta  GA 
Country Nước US 
Height Cao 6 Feet 2 Inches (188 cm) 
Weight Nặng 170 lbs (78 kg) 
Religion Tôn Giáo I Will tell you later
Education Học-Vấn PhD/Post doctorate 
Occupation NN Doctor 
Drinking Uống Rượu Light Drinker 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu I am simple and easy going. 
Looking T́m Some i can all mine. We are not perfect but if we can compromise, then we can be together.  
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network