Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: alaye121
ID:
398168

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 10/10/2015 3:19:33 AM 
Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed 
Year Năm Sinh 1970 
City TP Albany NY 
Country Nước US 
Height Cao 5 Feet 8 Inches (173 cm) 
Weight Nặng 140 lbs (64 kg) 
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn MA/MS/MBA 
Occupation NN global contractor 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu i Dara, một nhà thầu toàn cầu. Tôi đối phó cơ bản trong các giàn khoan dầu, công tŕnh xây dựng giàn khoan, sửa chữa, qua cầu nước, Mầu nội thất và một số tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tôi thực sự nghĩ đến việc treo những chiếc mũ năm nay 
Looking T́m tôi đang t́m kiếm người bạn đời của tôi 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network