Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: fu1983
ID:
392696

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 11/22/2014 2:31:49 PM 
Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced 
Year Năm Sinh 1983 
City TP Birmingham AL 
Country Nước US 
Height Cao 5 Feet 8 Inches (173 cm) 
Weight Nặng 175 lbs (80 kg) 
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn Others 
Occupation NN Entreprenuer 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Light smoker 
About me Giới thiệu black hair, brown eyes, medium build. live an outdoors lifestyle, understanding and caring. Work first play later. 
Looking T́m looking for a gentle,caring, well mannered, and understanding person. Shares the same interest. Works hard and loves family. And must respect her own parents. 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network