Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: trishn
ID:
369128

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

   
Date ngày Ghi Danh 9/6/2012 12:50:50 AM 
Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Separated 
Year Năm Sinh 1975 
City TP Saigon, Las vegas NV 
Country Nước US 
Height Cao 5 Feet 2 Inches (157 cm) 
Weight Nặng 100 lbs (46 kg) 
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn AA (2 years college) 
Occupation NN Home maker 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu I am optimistic, thoughtful, open- minded, socialized...a good friend, a loyal sweetheart,an animal lover.I love to cook, take care of my self, love exercise, travel to see the new interest, photography, both romantic and down to the earth in love...reach me at gvts10 also 
Looking T́m Hello Gentleman, I look for a man with a tender heart, one who has a sense of humor, is serious in a relationship, respectful, love to take care of himself and his woman... animal lover is an option....i love to talk to you guys... 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network