Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: loithuxua
ID:
167964

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

   
Date ngày Ghi Danh 10/21/2006 9:29:28 PM 
Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Married 
Year Năm Sinh 1980 
City TP Dallas  
Country Nước US 
Height Cao 4 Feet 0 Inches (127 cm) 
Weight Nặng 130 lbs (59 kg) 
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn Others 
Occupation NN S.E 
Drinking Uống Rượu I will tell you later 
Smoking Hút thuốc I will tell you later 
About me Giới thiệu Bi`nh thu*o*`ng 
Looking T́m Dde^'n dda^y kho^ng pha?i dde^? ti`m ti`nh ye^u ma` dde^? tham gia mu.c NCTT.  
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network