Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: oliveolive73
ID:
150598

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 1/4/2006 7:26:38 AM 
Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced 
Year Năm Sinh 1969 
City TP Paris  
Country Nước FR 
Height Cao 6 Feet 0 Inches (183 cm) 
Weight Nặng 165 lbs (75 kg) 
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn MA/MS/MBA 
Occupation NN Business Manager 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu Difficult to describe itself, but I can say that I am a happy person, optimistic about many things in life. I love to travel, to discover people, countries, new culture,  
Looking T́m hy 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network