Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Thương
by  Hồ Xun Hương


H dm thương đu kẻ c chồng,
Thương v một nỗi hy cn khng.
Thương con cuốc rũ ku ma Hạ,
Thương ci bo non giạt bể Đng.
Thương cha mẹ nhện vương tơ lưới,
Thương vợ chồng Ngu cch mặt sng.
ấy thương qun tử thương l thế,
H dm thương đu kẻ c chồng.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network