Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Cha xưa
by  Hồ Xun Hương


Thy tớ thung dung dạo cảnh cha,
Thơ th lưng ti, rượu lưng hồ.
C khe lắng kệ, mang nghi ngp,
Chim ni nghe kinh, cổ gật g.
Then cửa từ bi chen chật cnh,
Nn hương tế độ cắm đầy l.
Nam m khẽ hỏi nh sư t,
Phc đức như ng được mấy bồ?
Qun Nước Bn Đường
Đứng tro trng theo cảnh hắt heo,
Đường đi thin thẹo, qun cheo leo.
Lợp lều, mi cỏ tranh xơ xc,
Xỏ kẽ, ko tre đốt khẳng kheo.
Ba trạc cy xanh hnh uốn o,
Một dng nước biếc, cỏ leo teo.
Th vui qun cả niềm lo cũ,
Ka ci diều ai thả lộn lo.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network