Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Đo Ba Dội
by  Hồ Xun Hương


Một đo, một đo, lại một đo,
Khen ai kho tạc cảnh cheo leo.
Cửa con đỏ lot tm hum nc,
Hn đ xanh r ln phn ru.
Lắt lẻo cnh thng cơn gi thốc,
Đầm đa l liễu giọt sương gieo.
Hiền nhn qun tử ai l chẳng
Mỏi gối chồn chn vẫn muốn tro.

(1) Đo Ba Dội hay Ba đo tn chữ l đo Tam Điệp, thuộc huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Ho.


 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network