Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 91
Total Posts/Gp kiến: 339

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
huutrinon2017

Date   7/22/2017 4:43:06 AM
Gender Female 
Marital status Widowed 
Country Vietnam 
Educational Others 
Occupation Ph tiến sĩ + Ph Gio sư 
About me Em đẹp trai, em nh giu, em học giỏi,...em đủ thứ... wn, em khg fải 'gay', giới tnh l nam (nhưng type lộn,khg sửa được), rất mong cc thnh vin 'nam'(gay and not...) thng cảm cho em,khi gợi muốn lm wen với, v tm kiếm partner để...sinh hoạt ! Em n nnh ng,con chai, khg tin hỏi thử band mấy b 8 NCD đi... Xin hết...  
   
  Send Email/Goi Email to huutrinon2017
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2023 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l