Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 59
Total Posts/Gp kiến: 786

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
ongsapgia

Date   8/8/2010 2:20:45 AM
Gender Male 
Marital status Separated 
Country Vietnam 
Educational Some college 
Occupation Ở nh 
About me Hiền,trung thực,thch đọc sch,quan niệm sống l :" biết đủ l đủ,chờ đủ bao giờ đủ;bảo nhn th nhn,đợi nhn bao giờ nhn" 
   
  Send Email/Goi Email to ongsapgia
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U[email protected] qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l