Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 25
Total Posts/Gp kiến: 44

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
davidnguyensg

Date   8/20/2008 11:23:52 AM
Gender Male 
Marital status Single 
Country Vietnam 
Educational MA/MS/MBA 
Occupation Nhn Vin 
About me Ti thch kết bạn v tm những người đồng cảm, ti thch nghe nhạc Trịnh Cng Sơn, Ng Thụy Min, Vũ Thnh An..(trầm lắng v buồn đng khng?) Ti cũng hay đi đy đ với bạn b hoặc một mnh để vui để buồn. "Sống l cho đu chỉ nhận ring mnh" 
   
  Send Email/Goi Email to davidnguyensg
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U[email protected] qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l