Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 76
Total Posts/Gp kiến: 1374

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
mayha2000

Date   5/22/2007 5:33:34 AM
Gender Female 
Marital status Married 
Country Vietnam 
Educational Others 
Occupation chantrau  
About me ti l người khoi chọc ph lng xm, thch to lao với bạn b, lang thang, cafe vỉa h....xấu người xấu nết....nhiều khi lại rất yu sự tĩnh lặng. I LOVE LIFE :-)  
   
  Send Email/Goi Email to mayha2000
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U[email protected] qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l