Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > CLB thành viên hát và ngâm thơ >> sexy sexy.

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 tuoisoma
 member

 ID 79006
 10/14/2014sexy sexy.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

bài hát ni ma nhiếu lắm luôn .

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 jdagain
 member

 REF: 686407
 10/14/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
hổng có em nào sexy mà cũng hổng có ma

hehe


 

 tuoisoma
 member

 REF: 686803
 10/20/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Trời hihi
chào bạn j ḿnh quên bài hát ni là trong PARIS BY NIGHT (cuốn 111)
nhạc cảnh đó mà hihi , nhung mà phụ nũ th́ xem đuoc,
Đàn ông xem là sợ đến xỉu luôn đó , T h i ê t ...mà
nhớ là đùng có xem nhé bạn j hihi .


 

 aka47
 member

 REF: 686809
 10/20/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Đâu có ǵ sợ đâu.

TSM cứ hù mấy anh nhát gan không hà.

Sợ Cô Kỳ Duyên th́ có , cổ mặc bộ đồ xanh xấu hoắc.

hihii


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network