Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cch đăng: hnh ảnh, video, html, đnh my >> Topic Thử Bi Test

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 buonlangthang3
 member

 ID 86485
 12/18/2021Topic Thử Bi Test
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Topic dnh để Test Bi vui lng để trống

thnh thật cm ơn

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 buonlangthang3
 member

 REF: 727116
 12/19/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
HTML l g v vai tr của HTML


 

 buonlangthang3
 member

 REF: 727117
 12/19/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
HTML.. CSS l g?


 

 buonlangthang3
 member

 REF: 727118
 12/19/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
What is Php? How does Php work? Why does Php exist?


 

 buonlangthang3
 member

 REF: 727119
 12/19/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Excel cơ bản đến nng cao cho người mới bắt đầu | Bi 00 Excel l g? Tại sao lại học Excel?


 

 buonlangthang3
 member

 REF: 727136
 12/22/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tạo thanh cuộn Scroll Bar để rt gọn dữ liệu trong excel | Scroll Bar

Chưa bao giờ v khng bao giờ ta biết.
Tr nhớ trong ta từ đ c một người!
Một bn tay m nắm giữ cả cuộc đời.
Một tiếng cười m m vang trời rộng.
Một ci vn tc m điếng lng bo nổi.
Chưa bao giờ v khng bao giờ ta nghi ngờ điều lun tự hỏi.
C thể gặp hay khng một thin thần?
Sớm hay muộn th nắng cũng sẽ ln.
Nhưng mưa vẫn cn nhiều v hạn.
Xoay chiếc d hướng no th đời ta cũng đ lỡ bị ướt.
Chưa bao giờ v khng bao giờ ta tin được.
Những ngy nắng sẽ khng kh.
Chưa bao giờ v khng bao giờ ta ngừng bơ vơ...

Tc Gỉa:Nguyễn Phong Việt, Đi qua thương nhớ

Posted Mắtnhung415
Scroll Bar Testing 

 buonlangthang3
 member

 REF: 727137
 12/22/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Topic Testing Box

🎸🎷🎹🌺🌻🌹🌸🌷🌺🌺🌻🌹🌸🌷🌺⚘🌺🌸🌹🌼🌺🎸🎷


Bấm vo Đy🎷🎹🌺🌹🌸🌷🌺Mắtnhung415🌸🌷🌺🎹🎸🎷


 

 kieuphong1938
 member

 REF: 728683
 05/12/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiKiều Phong xin buonlangthang3 cho mnh Topic ny để Test bi nha.

Thank you
 

 kieuphong1938
 member

 REF: 729930
 09/29/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Youtube Lossless Video & Audio *** Sao Ta Lặng Im***


Ca Sỹ: La La Trần...Tc giả: L Hồng Thuận


C lẽ đm nay l giy pht cuối rồi
Đến hết đm nay mnh sẽ mi cch rời
Hy ni đi anh ngn lời trong đy tim
M đi ta chưa ni ra cng nhau.

Cố nu tay anh m sao chỉ thấy buồn
Cố nu mi hn m sao chỉ thấy nhạt
Tiếc mi hương xưa ngy no cn c nhau
Rồi đnh mai chia ly, hai đứa hai phương trời.

[ĐK:]
Bn nhau lm g khi những tri đắng vẫn giấu trong tim
Từng ngy tri qua ta trong lặng im
Bn nhau m sao chỉ thấy buốt gi
Thm những xt xa
M thời gian v tm giết tnh ta.
Chắc bởi v người đ hết yu
Hết yu em rồi!


C ni chi thm tnh yu cũng đ tn
C trch chi nhau tnh cũng đ khuất ngn
Ước muốn bn anh trọn đời ny vỡ tan
Một lần thi khng trch than người ơi.

Vẫn nu tay anh m sao chỉ thấy buồn
Vẫn nu mi hn m sao chỉ thấy nhạt
Tiếc mi hương xưa ngy no cn c nhau
Rồi đnh mai chia ly, hai đứa hai phương trời.

(ĐK...)

* Hết yu, m sao chưa ni?
Hết yu, m sao nghẹn lời
Hết yu, m tim đau nhi
V khi yu thương tri thật xa. ...

.......................


🎷🌹🌸🌷🌺<<<<Kiều Phong 1938>>>>🌸🌷🌺🎸🎷

 

 kieuphong1938
 member

 REF: 729931
 09/29/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Những Bi Test của Kiều Phong 1938 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network