Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cách đăng: h́nh ảnh, video, html, đánh máy >> Tranh thơ

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 doilanhuthe
 member

 ID 83594
 05/04/2017Tranh thơ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 doilanhuthe
 member

 REF: 715299
 05/04/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 tuatethy
 member

 REF: 715354
 05/08/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Xin chào nhà chủ nhà
Nhà trang thơ,
Em đang đi t́m thơ nói về "cơi trầu" của bác tegieng,ỏ nhà chi 2TT,

Em tưởng vào nhà bác có mâm cỗ dọn săn, em sơi luôn
Khỏi đi đâu cho sa sôi,

Ai ngờ nhà bác bỏ ngơ gơ, em vào rồi
nhà trổng hoang,gơ cửa hoài hông ai trả lời,
nên em mạo muội viết lên ư nghĩa nầy,
Nên hông phải nhà bác rung chuông
kểu chủ khu phố nầy xoả tên em trong nhà bác heng,


 

 doilanhuthe
 member

 REF: 718622
 01/07/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 doilanhuthe
 member

 REF: 718658
 01/13/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
https://www.youtube.com/watch?v=JvAiZxxhZOk 

 taolao
 member

 REF: 718683
 01/18/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nh́n bác phong độ quá.

 

 aka47
 member

 REF: 718692
 01/18/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Quá chuẩn... trên sức tưởng tượng.

Một chữ TUYỆT !!!!

kkk


 

 doilanhuthe
 member

 REF: 719965
 04/09/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
aka47
member

REF: 718692
1/18/2018 PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG PHẰNG

CHÀO AKA ! 21 PHÁT
https://www.youtube.com/watch?v=VkyKly_lKic 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network