Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cch đăng: hnh ảnh, video, html, đnh my >> Tổng thống Mỹ cũng phải lắc lư !

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 rongchoi123
 member

 ID 82588
 04/29/2016Tổng thống Mỹ cũng phải lắc lư !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 lynhat
 member

 REF: 708028
 04/29/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Rongchoi123,

Cảm ơn bc đăng ci ny. Băng nhạc ny c "passion".


 

 jdnguyen2016
 member

 REF: 708032
 04/29/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


rất hay

nhưng vẫn ko thể qua được tiếng đn ma qui của tay ph thủy Calos Santana

Calos Santana nhn vẫn cn phong độ v đẹp trai qu trờihehe

tui m ng ny lắm lắm


thần tượng m cn đnh sai tn

ci đầu dạo ny mất tr nhớ kinh khủng


 

 rongchoi123
 member

 REF: 708043
 04/30/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
C lẽ trong mấy đời tổng thống Mỹ th Obama c vẻ khoi m nhạc với nhảy nht nhất __ c thể l v ng mang dng mu da đen, chủng tộc c thế mạnh về thể thao v m nhac nhảy nht (?)

Người Mỹ thống trị thể thao v m nhạc cũng nhờ c người da đen chu PHi chiếm số đng. 

 jdnguyen2016
 member

 REF: 708049
 04/30/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


người ngoại quốc ( đen đỏ trắng) họ nghe nhạc bằng tri tim chứ khng phải lỗ tai đu anh Rongchoi


cho d họ đứng xem 1 tay đn thật tầm thường bất chợt gặp trn h phố, họ vẫn c thể gục gặt đầu lim dim mắt tận hưởng


m nhạc v thể thao l 2 mn học khng bắt nguồn từ kỳ thị chũng tộc

khi đến với n, người ta cảm gic gần nhau hơn, thn hiện hơn

v n đến với ta ko hề chọn lựa mu sắc của da


tm lại


tm lại


tụm lại

đen đỏ vng trắng ... xanh

loại nhạc no, loại người no nghe cũng rung động

ngoi trừ nhạc cm v người điếc


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network