Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cách đăng: h́nh ảnh, video, html, đánh máy >> Khg ghép finnn...

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 huutrinon
 member

 ID 81374
 02/18/2016Khg ghép finnn...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 violet13
 member

 REF: 705179
 02/18/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào anh

Em không tin đoạn phim trên

Con vật nhỏ bé bị xe tông mạnh, văng vô lề ...

Không thể đứng dậy liên và chạy vào rừng được

Quá vô lư hết sức làm sao nó có thể cao tới mặt kiếng xe, chỉ có con người đứng th́ mới tông kiểu đó, con vật kia nó chỉ có thể bị tống phía dưới bóng đèn xe thôi


 

 huutrinon
 member

 REF: 705204
 02/19/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
... Uhm,fải có tinh thần ngờ vực như dzậy mới khg dễ bị gạt !... Còn clip trên thì họ đề vậy,anh HU cũng khg biết hư thiệt ra sao Violet à !... Nhưng đó là lời cảnh sát của Kenton County Police Department mà(dịch ra tiếng Việt là sao,vịt kiều Mỹ ?)...Chắc họ khg nói dóc đâu !?


...Dưới đây là 1 trong những hình ảnh của thảm họa ngày 11/09/2001......Dưới đây là lời bàn của thành viên đã 'fót' hình trên...Để anh HU dịch sơ cho Violet..

"Cet homme, selon les sources où j'ai eu cette photo, serait Tom Cruise le jour du 11 septembre 2001, je vous rappelle qu'il fait parti des illuminatis et de la scientologie.

Est ce Tom Cruise ?
Mais si ce n'est pas lui qui est ce donc ?"

Tạm dich :

"Theo nguồn của tấm hình,người đứng trên tòa nhà ngày 11/09/2001 đó là Tom Cruise. Cũng nên nhắc cho các bạn nhớ Tom Cruise là thành viên của nhóm 'Illuminati' và của 'Khoa Luận Giáo'(scientologie)...

Có fải Tom Cruise khg ?
Nếu khg fải hắn,thì là ai vậy ? "


 

 violet13
 member

 REF: 705221
 02/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ư anh là sao em không hiểu lắm 

 huutrinon
 member

 REF: 705227
 02/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ý anh HU có gì đâu mà khó hiểu,Tím em ! Anh HU nói là có đầu óc nghi ngờ,cũng tốt,đâu fải ai nói gì cũng tin,fải hông ?... Sau đó anh HU lấy hình ảnh của ngày 11/09/2001 ra, để minh họa... Violet đã nghe nói nhiều về ngày 11/09/2001,fải khg ?... Rằng đó là do trùm khủng bố Osama Bin Laden chủ mưu,tấn công vào trung tâm thương mại nước Hoa Kỳ, để khủng bố,de dọa nước Mỹ !... Nhưng đằng sau chuyện đó, biết đâu còn có 1 lý do nào khác,hoàn toàn trái hẵn với lý do đã được báo chí(lề fải),chánh fủ Mỹ khai triển khg ?... Thái độ ngờ vực,fải đưa dẫn ta đến chỗ đặt câu hỏi với mọi vấn đề,nếu có động tịnh gì khả nghi,mờ ám,fải vậy khg Vio ?

Doute méthodique cartésien... Sụ hoài nghi có phương pháp của Descartes...


 

 violet13
 member

 REF: 705235
 02/21/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Em biết ngày khủng bố nước Mỹ, nhưng tại hơi lạ khi thấy tấm h́nh được khoang tṛn người đàn ông đứng trên nóc nhà

??//??/


Có những chuyện ǵ hơn thế nữa th́ chỉ có trời mới biết


 

 huutrinon
 member

 REF: 708337
 05/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tratto misto. Una moto supera una vespa special convinto di averlo seminato ma guardate che umiliazione…

vespa umilia moto di ViriVideo


...Đây cũng xin thưa với các bạn là finnn khg có ghép... Các bạn thấy trong clip video là, chiếc moto thuộc fân khối cở nào,và chiếc vespa nhỏ như thế nào... Nhưng h́nh ảnh 'châu chấu đá voi' diễn ra sờ sờ trước mặt chúng ta !...
Thời đại này,khg c̣n Tôn giáo,Tín Ngưỡng ǵ hết trơn, hết trọi nữa rồi !...


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network