Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật k >> Nhớ...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 tuoisoma
 member

 ID 85382
 04/25/2018Nhớ...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hm ni 254 sn của tui n C cht vui thi .. ghet Sao vậy ta ,? C mnh tui biềt Ừ m năm nay c mấy c em gi vui lun
Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 tuoisoma
 member

 REF: 720024
 05/03/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em gi mỗi năm về chơi qu đi biẻn Tr vinh Biển Bến tre biển long hải vui v vui nhiu kỷ niệm rất dễ thuong.... Nhớ

 

 tuoisoma
 member

 REF: 720271
 07/07/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
i hom nay thứ bảy ngy 7/7 mnh nhớ diễn đn Quay lại gc nhỏ Kỉ nim trở về Năm thng qua đi Hỏng cn lm mnh buồn nữa Cứ mỗi ngy l niềm vui buồn x cũng ko sao m hihi cười mnh n

 

 tuoisoma
 member

 REF: 720523
 08/17/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tuổi gi oi mỗi nngy cứ qua đi l niềm vui rồi Mnh hỏng dm mơ uc g Bởi g tới tuổi ni rồi biết nh,,


 

 tuoisoma
 member

 REF: 721366
 03/26/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Oi sao m bun qu đi Cui năm Rồi tt cứ dồn dập chuyn bun buồn Chị mnh bệnh ri ra đi ko quay v nữa Mẹ th cứ buồn mi Mnh cứ cảm thấy nhu dang lạc vo rừng vậy Ko biết mnh c tm đuọc lối ra ko nữa ht ht o

 

 tuoisoma
 member

 REF: 721521
 05/03/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Oi đời ngui sao bun nhiều hon vui Cứ mỗi ln nim vui đến mnh vn cứ lo sợ Sợ vui dến ri buồn cũng sẽ đến Cho nn nim vui của mnh cứ ko tron vẹn Giờ mẹ mnh cứ bun hoi Cứ nhớ chị mnh hoi Cầu mong cho mẹ bớt buồn Để sống vui vi con chu Năm nay sinh nhật mnh cũng hỏng vui nữa Bởi v vẫn cn bun đ

 

 tuoisoma
 member

 REF: 723208
 10/17/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lu ri mnh hỏng vo diẽn dn Cứ mi lần c tm sự mnh mới vo Gần ht năm ri Nim vui bất ngờ đến c cht xu rồi quay đi mất lm mnh bun dến khc luon Biết om vo lng Ri tự an ủi mnh Đ bao nhiu năm ri ta Nhiu nhiều năm lắm hit ht


 

 tuoisoma
 member

 REF: 725099
 04/06/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Xin cho 1 năm đ qua rồi ,mnhvaof diễn đn i 10 năm rồi biết bao nhiu l thay đổi Vn 1 cu than thở Buồn qu đi hic hic

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network