Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> LỜI PHẬT DẠY

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 sontunghn
 member

 ID 86254
 06/13/2020LỜI PHẬT DẠY
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienCó người từng hỏi Phật Thích Ca rằng :

- Tại sao Ngài có thần thông và từ bi mà để nhiều chúng sinh chịu sầu khổ như vậy ?

Phật nói :

- Ta tuy có sức thần thông rất lớn , nhưng có bốn điều vẫn không thể thực hiện được .Đó là :

1.NHÂN QUẢ không thể đổi thay .Tự gieo NHÂN th́ tự nhận QUẢ .Không một ai có thể nhận thay ḿnh , cũng không thể nhận thay người khác.Muốn có QUẢ lành ắt phải gieo NHÂN thiện .

2.TRÍ TUỆ không thể cho được .Bất kỳ ai muốn có TRÍ TUỆ th́ phải tự ḿnh TU HỌC .Muốn đạt trí tuệ trước tâm b́nh lặng , sau thấy lỗi ḿnh , cứ sửa từng lỗi nhỏ nhặt , từng chút một như vậy .

3.DIỆU PHÁP không thể diễn tả được .Bản thể chân thật của vũ trụ không thể dùng ngôn ngữ giải thích mà hiểu được .Chỉ có thể HIỂU BẰNG THỰC CHỨNG .HỌC trước rồi phải HÀNH cho kỳ được , HÀNH thuần rồi mới NGỘ chân lư , mới thực tự chứng đắc .

4.NGƯỜI THIẾU PHƯỚC DUYÊN th́ không thể độ .Người thiếu PHƯỚC DUYÊN th́ họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ .

Mưa trời tuy lớn cây không rễ khó mà thấm nước .

Phật môn tuy rộng mở khó độ người vô duyên .

(Sưu tầm)

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network