Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ Hội Gi >> Hnh phạt gy ra

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 85935
 07/16/2019Hnh phạt gy ra
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Phố x thời nay thật lắm cầu
Để m xe cộ trnh, vượt u
Lo lắng kẹt xe đường tri nhịp
Thế nhưng người vẫn cht u sầu
Cậy ỷ cố tnh theo muốn
Quan tm khng thiết thậm ch ngu
Việc đến sẽ đến sau thiếu nghĩ
Hnh phạt gy ra tự thương đầu.

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network