Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ Hội Gi >> Đổi đời

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 76508
 10/22/2013Đổi đời
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đổi thay hai chử m thi
Thế nhưng muốn c đu ngồi ở khng
Quyết ch vượt kh bền lng
Người cảm trợ lực hợp long bước đường
Trước tin tự lực nhiều phương
Thời gian thử thch hồi chương liền kề
Kết quả đnh gi tỉ t
Nội dung, thẩm mỹ đng m những g ?
Sống đời c lc chi li
Mới cũ nhn nhận khắc ghi nhiều người
Thật hay khi nhớ mĩm cười
Đi khi khng biết vui tươi thế no ?
C lc cảm gic nao nao
Vừa qua cơn mộng lm hao sức mn
Khng cho việc nhỏ cỏn con
V l nguồn gốc để cn ngy mai
Vậy thi lm mới chừng vi
Đến lc vững chắc mở khai đổi đời.Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network