Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ Hội Già >> Đeo ai

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 thanhsingle
 member

 ID 69874
 10/15/2011Đeo ai
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Trên trời có những v́ sao
Mà treo lơ lững biết bao diệu kỳ
Dưới đất th́ có đủ điều
Thiên nhiên cây cỏ cho nhiều màu xanh
Ngôi nhà thiên phú đủ thành
Người và vạn vật sống lành tự nhiên
Tạo hóa thiên biến vô biên
Lớn che chở nhỏ như riêng phận ḿnh
Tự nh́n để kịp lớn nhanh
Nếu không th́ kẻo ai canh người hoài
Tâm trí cơ thể trong ngoài
Phát triển như thể theo hoài thời gian
Đi t́m cái để lớn khôn
Nếu không quá tuổi nỗi cồn đeo ai.
NTTAlert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network