Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Âm nhạc, điện ảnh >> PHỐ BUỒN (PHẠM DUY)

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 phuongtimhoang
 member

 ID 82616
 05/09/2016PHỐ BUỒN (PHẠM DUY)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 708218
 05/09/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Những h́nh ảnh PTH ghép trong Video này

đều làm trong PIXLR EDITOR

PTH chưa cài PS CC 2016


 

 thanhthien8
 member

 REF: 708219
 05/09/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Phố Buồn

Người đẹp hát cười tươi như hoa
buồn ǵ nỗi mà buồn, hihic.


Khoẻ không người đẹp
trốn bữa giờ có phải tập hát để làm ca sĩ hông?


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 708221
 05/09/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Ơi ...ơi... cô bạn Thánh Thiện thuơng mến của tôi ơi !

Lúc rầy PTH bận việc...lười .. chán .. buồn

Cái ǵ cũng chán hết trọi

Cái ǵ cũng không c̣n thích hết trơn

PTH ca hát chơi photoshop chụp ảnh cũng không

mấy hứng thú nữa, có lẽ bước vào tuổi..bà già rồi

Cám ơn TT ghé thăm , coi vậy mà không phải vậy đâu TT ui !


 

 catbui430
 member

 REF: 723386
 12/01/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiDallas có ǵ lạ không em?


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network