Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > m nhạc, điện ảnh >> Nhạc vỉa hè...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon
 member

 ID 82438
 03/06/2016Nhạc vỉa hè...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trn đường đi du lịch PTH có nghe được nhạc vỉa hè khg ?... Ńu khg,thì nghe đở cái này đi...

Nói là nhạc vỉa hè,chớ chú Cḥt chắc có học nhạc bài bản lắm ,fải dẓy khg ?(có căn bản m nhạc chắc,mới dám ra bỉu dĩn với dn ngḥ sĩ đường f́ chớ hả ?)

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 706698
 03/06/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Sư Phụ

Biết anh ti trọng anh ti !

Cng nhận ch Tiều ny hay qu

Lm ng trưởng ban nhạc cũng khm phục !

PTH đi trong mơ nn chưa được gặp m SP !


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network