Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Âm nhạc, điện ảnh >> Nhạc Xuân Hải Ngoại Tuyển Chọn Hay Nhất

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 taolao
 member

 ID 81295
 01/30/2016Nhạc Xuân Hải Ngoại Tuyển Chọn Hay Nhất
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 dandavang
 member

 REF: 703788
 02/01/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nên bắt đầu với bài Ly Rượu Mừng mới đúng chứ, bới v́ cục nghệ thuật và biếu diến vừa vừa cho phép phát hành CD với bài hat này lần đầu tiên sau ngày giái phóng . 40 năm nay vấn nhậu nhẹt 3 ngày Tết, vấn "ngày xuân nâng chén, ta chúc nơi nơi...." chả biết nó bị cấm hát bao giờ . 

 taolao
 member

 REF: 703790
 02/01/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hơi đâu mà nghe mấy ổng phịa chán bỏ sừ...chúc ban chuẩn bị Tết vui vẻ.

 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network