Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Máy vi tính, điện tử >> Danh sách thành viên NCD luôn được cập nhật hóa...

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 huutrinon
 member

 ID 83062
 09/14/2016Danh sách thành viên NCD luôn được cập nhật hóa...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
NicknameNicknameNickname
AkaOtototRongChoi
CFKHủ Tíu ḾHọa Mi
chồng cà-fêvợ cà-fê1 đống hột cà-fê
Bà 8 Thanh ThiênThần HUChânTrờiTím
Cô bé Lọ LemLưuChấnPhongLưuHữuPhước
bà 8 TeTuaSinombreDziĐi
Tứn fotoKim khờThầy Đặng Sơn
TaoLaoBichThuanhnMai77
Violet13(coi chừng ở tù !!!)TuổiEmVừaTṛn17(coi chừng ở tù !!!)ChieuTim19(được !)
sontunghnTienDaoDuyOSG
bangia61toixinsangsaydoilanhuthe
XXXXXXXXX
YYYYYYYYY
ZZZZZZZZZ
vv... và vv...c̣n thiếu nick ai ai,xin vui ḷng lên tiếng,để thần HU c̣n lo dịch vụ,thêm dzô liền

Ghi chú : Mở 1 topic riêng với những code HTML này,chúng ta sẽ có 1 danh sách tên của tất cả thành viên NCD,luôn được cập nhật hóa,v́ ta là chủ topic, luôn có đặc wuyền sửa đổi...Những đặc tính(font chữ,màu sắc,vv...) của bảng danh sách chỉ bị giới hạn trong khả năng viết code HTML,của máy computer mà thôi(số cột) !...Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 cafekho
 member

 REF: 711607
 09/14/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chồngcàphê với vợcàphê chưa có.

Thêm dzô liền ih!

:)
--


 

 cafekho
 member

 REF: 711612
 09/15/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ơn giời!

Vợ -chồng-cafe .. con cái, bạn gái đây rồi!
---


 

 taolao
 member

 REF: 711631
 09/15/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thần Hưu giỏi thiệt, c̣n cài h́nh vào được nửa.

 

 aka47
 member

 REF: 711632
 09/15/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Anh HU number 1...

Cái chi anh cũng giỏi .

Phải chi anh làm chủ tịch nước cho nhân dân nhờ.

hihii


 

 huutrinon
 member

 REF: 711639
 09/16/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
@TL,
TL,AKa,... nhận xét là thần HU giỏi... Thần HU ừ à cho wa lề... V́ cũng ngờ ngợ ! Giỏi ? Thần HU chỉ học lại của tụi nó trên mạng(mới có 1 fần của những dź tụi nó đă dạy...),nếu cứ nói là thần HU giỏi,th́ đối với tụi nó,ḿnh fải nói sao đây !?... Tốt !?... Xin lỗi wên tên TL,để thần HU thêm dzô liền nhe... C̣n nhớ tên ai ai,TL cứ việc nhắc he... Táp-bờ-lô(tableau) tên ở trên, có học fép của Tề Thiên(biến hóa dzô cùng...)

@Aka,
Người giỏi(cở bậc Thầy như Sĩ Đạt Ta,Krishnamurti(Thầy của thần HU...),vv... ),họ khg ứng cứ làm chủ tịch nước,Tổng Thống,vv... Họ để cho người ít giỏi hơn, làm chiện đó !... Họ chỉ ngao du khắp đó đây(hồi xưa như Sĩ Đạt Ta...), khắp thế giới(ngày nay,như Krishnamurti...), để giảng dạy bậy bạ,kiếm sống wa ngày !... Thu nhập hàng tháng của họ,khg bằng 1/100.000.000 của Madonna,Ronaldino ?,Đàm Vĩnh Hưng,vv... Như Sĩ Đạt Ta,thời xưa,c̣n xách b́nh bát đi xin ăn... Người thật sự giỏi,thu nhập rất thấp,Aka à !...
Thành fố HCM : Không cho nhà sư đi khất thực !?... Nếu thu nhập người khất thực thấp ?... th́ họ cấm làm ǵ (đâu fải đối thủ cạnh tranh đâu... ) !?


 

 tuatethy
 member

 REF: 711667
 09/17/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
tṛ chơi nầy hay quả ha
bác huu nầy cái ǵ cũng giỏi
chính trị, tranh luận,điểm bảo, hay về kỷ thuật thời intrenet,
cái ǵ cũng giỏi
chỉ biết nói very good!


 

 tuatethy
 member

 REF: 711668
 09/17/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
sao chỉ phong cho tui là bà tám vây?

 

 mai77
 member

 REF: 711671
 09/18/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bạn Huu giỏi quá đi...sao làm đc vậy ta?

Cf chồng,.,cafe vợ..hihi...nhà nghiện cf


 

 huutrinon
 member

 REF: 711675
 09/18/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
@ bà 8 TeTua,

"...bác huu nầy cái ǵ cũng giỏi
chính trị, tranh luận,điểm bảo, hay về kỷ thuật thời intrenet,...
sao chỉ phong cho tui là bà tám vây?...", trích TeTua,,,,

c̣n nhiều chiện hay nữa,tại chưa kể cho bà 8 nghe đó thôi ! Biết rồi bà 8 sẽ xá HU dài dài... Khg fải là bà 8,dzậy chớ muốn thứ mấy ?... Bên VN,gọi là bà 8,ông 8 (888) là muốn ám chỉ tụ 5,tụ 7 để... 888 (bavard,bavarde)...

@ mai77,

"...Bạn Huu giỏi quá đi...sao làm đc vậy ta?...",trích mai77,,,

"nếu muốn khoẻ đẹp.th́ fải tập thể thao", nếu muốn "làm đc vậy ta",th́ fải học viết code HTML,code Javascript... C̣n thiếu tên ai ai nữa khg,mai77 ? 

 mai77
 member

 REF: 711706
 09/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
C̣n thiếu nhiều lắm cơ... bác Huutrinon êy....
Mà Huutri non về hưu trước v́ ham học hỏi nên ǵ cũng giỏi thành ra đc về hưu sớm để nhàn nhă ngao du thiên hạ như những tỉ phú giỏi thế giới chăng? Hâm mộ quá đi


 

 huutrinon
 member

 REF: 711709
 09/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Có thành viên nói là số lượng thành viên tất cả lên đến 70-80 ngàn nicks... Nếu ḿnh load hết tất cả các nicks, HU khg biết môi trường NCD sẽ fản ứng ra sao !? và cũng chẳng... lợi ích ǵ ! Đây chỉ là 1 tṛ chơi,1 fa biểu diễn viết code HTML+Javascript mà thôi, Mai77 à... Túm lại,thần HU chỉ ghi lại những nicks thường xuất hiện trên Câu Lạc Bộ mấy ông ,bà 8 ḿnh đây thôi ! C̣n thiếu ai đâu,Mai77 cứ lên danh sách... Thần HU sẽ cho lên list rồi điểm danh,cho xe khởi hành... 

 mai77
 member

 REF: 711712
 09/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ngoài những thành viên tích cực ở NCD th́ Mai c̣n rất thích những thành viên ở NCTN bạn Huu ạ...
Bởi ngoài việc giao lưu và đem lại những giây phút thư giăn cho những thành viên khác họ c̣n góp công,góp của làm vơi đi những bất hạnh của ngừoi khác..ư nghĩa biết bao..
Dù là người cũ nay mới,dù là dạo này ít ,hoac thuong xuyen vào tramg NCTT th́ nhiều khi trở về nơi đây Mai vẫn ầm thầm đọc lại những bài họ post,những góp ư họ đóng góp và những t́nh cảm họ sẻ chia..thik lắm,nhiều khi thấy ḷng dâng dâng nhiều cảm xúc ..tiếc là ở trang đây kg có nút like để Mai like đi like lại 

 huutrinon
 member

 REF: 711721
 09/21/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Uhm,có nhóm,có bạn để sinh hoạt chung vậy th́ hay lắm rồi... Cứ tiếp tục... Cứ đưa nicks những thành viên bên NCTT cho thần HU... Sẽ gắn liền lên bảng...


Danh sách...


 

 tuatethy
 member

 REF: 711732
 09/22/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ừ nếu 8 là bà Tám bán bún rêu, hay cô Tám bán vịt lộn đầu chợ th́ cho hôm nay tui Tám chút nha,

Có người lên tiếng, quên người ta rồi đó
Nhớ anh Lychanphong mà quên mất chị Phuongtimhoang rồi

Hồi trước thấy bác huutrinon vởi chi PTH nói chiện tâm đầu hợp ư lắm mà
Giờ sao lại kzên............dzậy......?


 

 huutrinon
 member

 REF: 711736
 09/22/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cùng hàng với bà 8 TT,với thần HU,có ChânTrờiTím đó TeTua... Thần HU ưa chọc PTH .kêu bả bằng CTT ! Nick bả ngoằn ngoèo khó hiểu,đặt đại 1 tên cho dễ nhớ !... TeTua sai bét khi nói Thần HU với bả ăn ư !?... Một người nói Đông,1 người nói Tây,lấy ǵ mà ăn ư chớ !?...
Về chánh trị,CTT chả hiểu ǵ đâu ! Thần HU thử nhá nhá chơi,thấy bả mù tịt... Gi ờ c̣n đi kiếm fót mấy cờ-líp chống TC,chống Tàu... để gọi là...có tin thần iêu nước !
Thời Internet này,khg c̣n khắc biệt nhiều giữa tầng lớp cai trị,và tầng lớp bị trị... Đề tài nào, cũng có tiếng nói đối lập,nên lớp người cai trị khg c̣n có cái điều kiện ,hồi lúc trước,để ăn ngang, nói ngược, dùng để khai thác,gạt gẫm dân chúng nữa rồi !...

Internet thật sự là 1 thay đổi rất lớn cho Đời Sống chúng ta ngày nay... Luôn luôn có tiếng nói đa chiều,để chúng ta có dịp,có điều kiện mà lựa chọn đặt Tin Tưởng, lá fiếu của ḿnh, 1 cách khá cân bằng !...

Túm lại,CTT với thần HU khg bao giờ ăn ư với nhau cả ! Chỉ có lời wa tiếng lại,chọc nhau để vui wa đường !... ư lộn wa ngày !...


Theo TeTua,2 ông này có ăn ư với nhau khg ??


 

 sinnombre1
 member

 REF: 711737
 09/22/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Bác Thấn HU có biết ai chọc Sinnombre / Tegieng nà Trig hôn? (: (: (:

 

 huutrinon
 member

 REF: 711738
 09/22/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Khg,khg biết Trig à !... Chỉ biết Trig là tiếng rút ngắn của từ 'trigonométrie' mà thôi !...


Trig, c'est l'acronyme de Trigonométrie(dans le milieu NCD,pour faire plaisir à Trig,le génie HU se souvient bien de cela, mon petit Trig)... Dans la pratique,,on dirait 'Trigo'...
Les deux courbes représentatives des fonctions cosinus et sinus sont décalées de car
 

 sinnombre1
 member

 REF: 711739
 09/22/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Bác Thần HU ń nhớ dai và tài gzỏi wá Chời nuôn!

Hay và tài wá đzi thui!!!

Hi, hi, hi!

Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime!

Hi! Hi! Hi!


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 711742
 09/22/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiMến Chào Cả Nhà !

Đang tính réo SP HU

Không co tên PTH

Th́ đọc được những ǵ

Thần Hu nói ở đây rùi

Tên PTH của người ta vừa đẹp vừa ư nghĩa

Mà Thần Hu nói rắc rối là sao ?


Phượng = là tên một bà( Tám ) hiền khô

T́m = là kiếm

Hoàng = là hoàng tử của ḷng em

Đầy đủ nghĩa là Phượng đi t́m Hoàng tử của ḷng em !

C̣n Chân Trời Tím là ǵ đây?

Thần Hu

Thần Hú

Thần Hù

Ba thần

Nhập lại

là Thần

Hu Non

khakhakha 

 sinnombre1
 member

 REF: 711743
 09/22/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Forum > Khoa học >> Đang soạn bài : Xa lộ,áp dụng theo h́nh cỏ 4 lá...

huutrinon
member
REF: 701644
10/28/2015


... Đúng rồi Trig...Học khóa mấy mà hay dzậy ?... Giỡn chơi 1 chút, Trig khỏe hông,lâu wá khg thấy xuất hiện dzậy ?

... Te saludo gringo...

...............................

"Un saludo cariñoso a Huutrinon!"
"Warm regards to Mr. Huutrinon!"
"Nhiệt t́nh kính mến Bác Huutrinon!"

Bác Thần HU ui,

Nần nữa nè!

Kính mến và yêu thương Bác nh́u thịt nà nh́u!

Thịt ṇng mụt chăm fần chăm đzó à nhe!


Thân ái (ái = yêu = 爱),
Té Giếng.


 

 violet13
 member

 REF: 713322
 10/31/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh oi, anh co PM 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network