Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > My vi tnh, điện tử >> Test!

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 cafekho
 member

 ID 83037
 09/09/2016Test!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Iu em hokIu em hok?

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 cafekho
 member

 REF: 711423
 09/09/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Iu em hok?


 

 huutrinon
 member

 REF: 711430
 09/09/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
OK...Thần HU đ nhận được hồ sơ X-Files gi... Kh khen cho CFK... 

 cafekho
 member

 REF: 711467
 09/10/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

What Can JavaScript Do? 

 cafekho
 member

 REF: 711508
 09/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Soạn tn để gửi thư 

 huutrinon
 member

 REF: 711518
 09/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Danh sch tn để gởi thư :

Ghi ch : Coi code source, muốn ghi thm bao nhiu tn cứ việc... Fường,khm khg c chỉ thị cấm đon... Tự do X Hội Chủ Nghĩa m !?...


 

 cafekho
 member

 REF: 711522
 09/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Huhuhu (/đừng gọi tn anh)

Code của CF khc cơ.

Khi bấm lin tục vo ci chữ "soạn tn để gửi thư" n sẽ lần lượt hiện ln từng tn trong tất cả cc tn m CF đ bin v... bởi vậy CF mới ghi nhiều để soạn =click cho đ tay..

"Xin đừng hiểu lầm em
Như con chim n bn bờ tuyệt vọng"

huhuhu
---


 

 hoami09
 member

 REF: 711529
 09/13/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


h h ...mn đang xờ xoạng v đy , chả biết m anh test ci r ... Anh C để tn mn ở hng thứ bao nhiu , m mn bấm goi hong c thấy

Anh Hu th ko c ghi tn mn trong danh sch gửi thư ...giưng lắm nhe

nhưng m tn mn trong danh sch xa th c ..hu hu

mn chả đọc được ci g hết

Hum nay bn mn nng 31C , mn đi mần mặc wuần đi , khoe mấy ci mụt dzuồi son , nhu anh nhm chộm , chảy di w chừng ...h h . Năm nay nắng muộn , thch gh .

Berlin dạo ny nhu ngừi lạ , với những cặp mắt hu đi , thấy cũng gh gh . ước g c anh C đi chung th đỡ sợ ...hi hi


 

 cafekho
 member

 REF: 711531
 09/13/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


"Cafe", "B Tm", "Lọ Lem", "b Tư", "bBchThuần", "b Bng", "B c diu hồng", "b x", "ng x c ph", "chồng c ph", "vợ c ph", "chị Huệ", "chị Hồng", "Chị bng", "chị Hẹ", "mn" , "Họa mi", "thần Hu" ,"Sở lưu hương", "anhhoanhat", "Thy linh", "Thi thiếu phn", "thnh long", "ngọc tư", "ngọc tm", "ngọc trong đ", "Bạch thu h","Aka", "Ototot", "Rongchoi", "Ch Hu", "Cafe", "B Tm", "Lọ Lem", "b Tư", "bBchThuần", "b Bng", "B c diu hồng", "b x", "ng x c ph", "chồng c ph", "vợ c ph", "chị Huệ", "chị Hồng", "Chị bng", "chị Hẹ", "mn" , "Họa mi", "thần Hu" ,"Sở lưu hương", "anhhoanhat", "Thy linh", "Thi thiếu phn", "thnh long", "ngọc tư", "ngọc tm", "ngọc trong đ", "Bạch thu h","Aka", "Ototot", "Rongchoi", "Ch Hu", "Cafe", "B Tm", "Lọ Lem", "b Tư", "bBchThuần", "b Bng", "B c diu hồng", "b x", "ng x c ph", "chồng c ph", "vợ c ph", "chị Huệ", "chị Hồng", "Chị bng", "chị Hẹ", "mn" , "Họa mi", "thần Hu" ,"Sở lưu hương", "anhhoanhat", "Thy linh", "Thi thiếu phn", "thnh long", "ngọc tư", "ngọc tm", "ngọc trong đ", "Bạch thu h","Aka", "Ototot", "Rongchoi", "Ch Hu", "Cafe", "B Tm", "Lọ Lem", "b Tư", "bBchThuần", "b Bng", "B c diu hồng", "b x", "ng x c ph", "chồng c ph", "vợ c ph", "chị Huệ", "chị Hồng", "Chị bng", "chị Hẹ", "mn" , "Họa mi", "thần Hu" ,"Sở lưu hương", "anhhoanhat", "Thy linh", "Thi thiếu phn", "thnh long", "ngọc tư", "ngọc tm", "ngọc trong đ", "Bạch thu h","Aka", "Ototot", "Rongchoi", "Ch Hu", "Cafe", "B Tm", "Lọ Lem", "b Tư", "bBchThuần", "b Bng", "B c diu hồng", "b x", "ng x c ph", "chồng c ph", "vợ c ph", "chị Huệ", "chị Hồng", "Chị bng", "chị Hẹ", "mn" , "Họa mi", "thần Hu" ,"Sở lưu hương", "anhhoanhat", "Thy linh", "Thi thiếu phn", "thnh long", "ngọc tư", "ngọc tm", "ngọc trong đ", "Bạch thu h"


Nguyn mẫu của CF n! C em Mn đ.. nhn kỹ chưa? Nếu n cho thực thi th sẽ hiện tn từng người ln.. để "soạn"..

:)
---
Lm "soang chảnh" cho người ta thm đi, mắc g "sợ" hả em Mn?

 

 huutrinon
 member

 REF: 711546
 09/13/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Tn Từng thằng 1.


Ghi ch : C tn hay khg c,Mn hỏi CFK... Thần HU khg chịu chch nhiệm về vấn đề ấn not !... CFK n c 4-5 con vợ, 6-7 thằng chồng ! Chơi dzới n,fải liệu m giữ lấy hồn đ !!!


 

 huutrinon
 member

 REF: 711562
 09/13/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

What Can JavaScript Do?JavaScript can show hidden HTML elements.


 

 cafekho
 member

 REF: 711567
 09/13/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thần Hu lm code trng CF rồi đ. Hay qu!

CF cứ nghĩ Diễn đn ny khng sử dụng được Javascript nn thi, ko tm hiểu nữa.

Hoan h ch Hu

:)
---


 

 cafekho
 member

 REF: 713496
 11/16/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cho Ch Hu.

Ngồi trn một mớ bng bong rồi ring mnh hưởng lợi th c được phc lạc khng?

CF về cuộc sống của mnh th chẳng c g phải lo sợ nữa, về sức khỏe th CF khng sợ chết mấy, cn về đời sống x hội th CF lại thấy lo lắng cho nhiều người qu.. lm sao để được yn đy?

hic hic
---


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network