Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Máy vi tính, điện tử >> đồ án về điện tử viễn thông

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 dong89
 member

 ID 65122
 11/28/2010đồ án về điện tử viễn thông
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
sư huynh nào có đồ án về viễn thông hay điện tử, th́ cho em xin với.
nhoxcon 89.
send cho :
[email protected]Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 whilehorse
 member

 REF: 605196
 06/28/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
bạn cần đồ án về đề tài ǵ vậy ?


 

 tiendaoduy
 member

 REF: 605250
 06/29/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Điện tử viễn thông nó là 1 khoa, trong khoa nó c̣n nh́êu lănh vực chuyên ngành như Trùyên dẫn, kĩ thuật sử lí, vv. Bạn không cho bíêt rơ về lănh vực th́ rất khó.

 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network