Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Máy vi tính, điện tử >> Các sư huynh sư tỷ vảo giúp em mấy bài pascal với!

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 bottoctien
 member

 ID 65064
 11/25/2010Các sư huynh sư tỷ vảo giúp em mấy bài pascal với!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Giúp em 6 bài nhá:
1) Viết c.tŕnh nhập vào số nguyên dương n .Tính
a.S=(1/1)+(1/1+2)+.....+(1/1+2+..n)
b.P=1+(2/1+2)+....+(n/1+2+...+n)

2) Viết C.tŕnh nhập vào số nguyên dương n
a. Tính Fn với F1=F2=1 , Fn= Fn-1+Fn-2
b.Tính S= F1+F2+...+Fn

3) Viết C.trinh nhập vào 4 số nguyên dương a,b,c,d . T́m phân số tối giản.
a. (a/b)+(c/b)
b. (b/a)+(c/d)

4) Viết C.tŕnh nhập vào mảng số nguyên tối đa 10 phần tử
a. In mảng
b. Tính tồng các phần tử dương
c. Sắp sếp mảng theo thứ tự tăng dần

5)Viết C.tŕnh nhập vào mảng 2 chiều có tối đa 10 ḍng 10 cột (số ḍng bằng với số cột)
a. In mảng
b. Tính tồng các phần tử nằm trên đường chéo chính(Số ḍng = số cột)
c. Tính tổng các phần tử nằm trên ḍng 3

6) Viết C.tŕnh nhập vào mảng 2 chiều gồm các số nguyên có số ḍng bằng với số cột
a. In mảng
b. In các phần tử có giá trị dương
c. In các phần tử có giá trị không dương
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 bottoctien
 member

 REF: 578191
 11/26/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cám ơn anh Bờm đă quan tâm
EM sắp kiểm tra hkI rồi nên cũng cần gấp lắm,các cao thủ nhanh tay giúp em với héng.Cám ơn nhiều ạ!


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network