Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > My vi tnh, điện tử >> Bạn đang ở đu vậy? vo đy để c cu trả lời

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 thichnghenhac
 member

 ID 63519
 09/18/2010Bạn đang ở đu vậy? vo đy để c cu trả lời
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Muốn biết thm chi tiết th bấm xanh trn, lợi hại qu.Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 hoami09
 member

 REF: 565092
 09/18/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Photobucket


-------------Photobucket


, c đng thiệc hong đ Anh Thch Nghe Nhạc ưi , mn đang ở Hamburg mừ , my Laptop xi qua đưng phng vệ tinh , sao n ni mn ở Berlin, k wậy ????

 

 thichnghenhac
 member

 REF: 565093
 09/18/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mn ơi hổng biết đng hay khng nửa, hnh như phải bấm vo xanh trn rồi chạy qua web chnh của software đ.

 

 hoami09
 member

 REF: 565096
 09/18/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Anh Thch Nghe Nhạc ưi , vậy Anh c bt IP cuả mn hong ?, hay l cuả ai ngừi ấy bt thi ...hic hic

Mn c bấm d mừ , n hiện ra dị đo ...

Như vậy mnh ni bạn chai hỏng tin mnh ...huhuhuhuhuhuhu


 

 thichnghenhac
 member

 REF: 565099
 09/18/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Khng ai biết hết ai hết, chỉ c mnh nhn vo mn hnh th biết mnh thui, ci đ hnh như n dụ mnh qua bn web họ đế lấy quảng co.

 

 casaudep
 member

 REF: 565119
 09/18/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Sấu đ bấm thử , anh Thichnghenhac c nhn thấy IP của Sấu khng ?

( Sấu sợ bị cng an đến đổ cứt vo nh , cho người đến đnh rồi lại bắt Sấu đi t như b Trần Khải Thanh Thuỷ )

C bạn no nhn thấy IP của Sấu , xin cho biết .


 

 tesongg
 member

 REF: 565120
 09/18/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chị Casaudep lm Tesong mắc cười qu.
Kiểu ny chắc Tesong cũng sợ t đi trong quần qu chị.hihihihihihihihi


 

 casaudep
 member

 REF: 565121
 09/18/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn bạn Tesong , Sấu bấm vo rồi nn giờ cũng đang sợ n .Đang run như mo t giếng n .

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network