Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > My vi tnh, điện tử >> Hỏi kiến ?

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 leean
 member

 ID 31356
 10/20/2007Hỏi kiến ?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh mới chuyển sang Window Vista muốn burn CD nhưng hiện mnh chỉ c program Nero version 6.3 . Khng hiểu n c compatible với Window Vista hay khng ? Mnh chưa dm install nn xin kiến mọi người trước .
Xin cm ơn .Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 lonelychicken
 member

 REF: 240395
 10/21/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hi lean,

Bạn nn sử dụng Nero 7.9 hoặc Nero 8. Ti c đăng phần mềm ny ln rồi.

Thn.


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network