Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > My vi tnh, điện tử >> help me !...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 hoalystrang
 member

 ID 30867
 10/11/2007help me !...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ti khng biết l do v sao m font chữ mặc định khi viết mail hay nội dung cu hỏi như thế ny lại chuyển sang font chữ ny,rất kh đọc v cng. .Hy gup ti chuyển về font chữnhư cũ dm với. gấp ....


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 hoalystrang
 member

 REF: 233720
 10/11/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
sao ky vậy khi ti viết th font chữ nhỏ v kiểu chữ khng phải l VNI-TIME nhưng khi gửi rồi,đọc th thấy nội dung lại l font chữ bnh thường ,sao lạ vậy...Lc trước th k bị như vậy??????

 

 kegiadang1
 member

 REF: 233836
 10/11/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ban an vao o ff roi chuyen sang fon time new roman go thu xem
chuyen ve phong dang unicode


 

 buithok3
 member

 REF: 261806
 11/28/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
khi bạn sử dụng World bạn nhấn Ctrol A cbi đen tất cả rồi ch ln phần chọn Font để chọn Time new .. th bạn sẽ thấy dễ chị hơn đ

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network