Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > My vi tnh, điện tử >> Đồ cha c ai xin ?

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 quandung007
 member

 ID 30500
 10/04/2007Đồ cha c ai xin ?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
-Mnh đang sử dụng sofware tiếng Việt cho hệ điều hnh Win xp ,tất cả thng tin đều hiển thị bằng tiếng Việt , nhưng mnh lại ko biết cch post ln cho mọi người cng sử dụng xin hướng dẩn mnh với....


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 lonelychicken
 member

 REF: 229087
 10/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hi Qungdung007,

Đ c bi về Việt ha Winxp ri bạn ạ. Cn cch post ln th bạn vui lng xem lại cc bi viết trước. Ni chung n gồm 2 thao tc:

1. Post ln server: bạn hy chọn cho mnh 1 server ưng để lưu phần mềm trn đ.
2. Chn đoạn m vo bi viết của bạn l xong.

Mong học hỏi thm ở bạn.

Thn.


 

 hoatrang239
 member

 REF: 333601
 04/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ng khng gửi link ln bố ai bt m lần lấy một đoạn link dn vo bi viết

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network