Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ngoại ngữ >> MANY TIMES MY HEART OPENS FOR YOU => một số LINK C BẢNG LẤY CODE TẬP HỢP VỀ ĐY

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 soluuhuong1
 member

 ID 61946
 07/17/2010MANY TIMES MY HEART OPENS FOR YOU => một số LINK C BẢNG LẤY CODE TẬP HỢP VỀ ĐY
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


</ol><iframe src="http://dl.dropbox.com/u/48979322/TecheHow/Tools/Converter.html" width="620" height="270"></iframe><br>Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 soluuhuong1
 member

 REF: 552728
 07/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


OH MY LADY! YOU DOWNLOAD OTHER, NOT ME!


 

 aka47
 member

 REF: 552730
 07/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiHOA HỒNG NỞ ĐẸP TẶNG ANH HAI.
TRĨU NẶNG SƯƠNG THU CHẲNG TN PHAI.
SƯƠNG TOẢ BN MNH NHƯ KHI NHẸ.
HAI TAY ANH M MỘNG ĐỜI TRAI

hihii 

 soluuhuong1
 member

 REF: 552733
 07/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


C phải chăng em mộng đời trai
như gi my tri tạm hnh hi
chiều rơi xuống phố chờ em hứng
đừng để tnh tan theo gi my

em mi của anh thuả thơ ngy
anh mi của em bao thng ngy
đuờng xưa lối cũ chung hẹn uớc
mnh yu nhau mi chẳng đổi thay

Lu rồi anh mới lại lm thơ đấy, như vầy đuợc hng em hehehe 

 anhhoanhat
 member

 REF: 561922
 09/03/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


I wanna undo all good change done
Make way back in you just a minute
I wanna uninstall all program lists
Just download a little bit of you


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network