Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn hóa >> THẦY GIÁO hay CÔN ĐỒ!?

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 tuatethy
 member

 ID 86411
 05/02/2021THẦY GIÁO hay CÔN ĐỒ!?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Lang thang trên mạng vô t́nh nh́n được tấm h́nh nầy, mà thóp tim

Girl in a jacket
Thầy giáo ở Bắc Giang đá thẳng vào ngực nam sinh khiến em này ngă ngửa ra phía sau. Ảnh cắt từ clip.

T́m hiểu thêm vietnamnet.vn
Tôi không biết bài viết nầy có bị xoả hông nưa?
Vừa xem đọan clip ông thầy côn đồ nầy đá vào bụng cậu bé nầy làm cả bọn tui đồng loạt la lên một tiếng ỔI TRỜI


Bạn đừng quên COVID-19 luôn lẫn quẩnh quanh đây Visit COVID-19 Coronavirus.com!

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tuatethy
 member

 REF: 725221
 05/02/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thầy giáo ở Nghệ An phủ nhận tát 19 học sinh

Mấy ông thầy giáo nầy nhờ bà phụ huynh nầy trị mới hết côn đồ Giáo viên bị phụ huynh tát tai giữa cuộc họp


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network