Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn ha >> Ngàn đảo thay đ̀ !!!

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85908
 06/11/2019Ngàn đảo thay đ̀ !!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Italian dressing == Ý thay đ̀ !!! Mạạạạạ ơơơơiii Mạ !!!Ghi Chú : Left Click ln hình đ̉ coi comments trn Facebook...

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722822
 07/26/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trn, là văn hoá ̉m thực... Đy là suy lụn 'Mắc , L-Nin'
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722856
 08/05/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cu chuyện thầy tu & ci khố rch...

Nḥn xét và f bình : Tại sao vị đạo sĩ đó lại quở trách vị đ̉ tử của mình thay vì fải khen ngợi ? Fải chăng vì lòng ganh tị ??? 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2022 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network