Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> Thực phẩm hài hước!

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 tuatethy
 member

 ID 76924
 12/30/2013Thực phẩm hài hước!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Các ông hay nhậu nên đem chú chó này đi theo mỗi khi họp bạn để nhậu ....

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon
 member

 REF: 669219
 12/30/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
--- Clip vui,ngộ nghỉnh...Điểm 10 cho TeTua...

 

 tuatethy
 member

 REF: 672809
 03/08/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bác huutrinon nầy cho tui điểm 10 song rồi bac rủ bác Ototo trốn đâu mất tiêu...........?

 

 tuatethy
 member

 REF: 672810
 03/08/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Thực phẩm hài hước,Nóng quả mẹ cho anh đội dưa hấu mát, nên anh cười thấy thương luôn


Eo ơi chua quả


 

 tuatethy
 member

 REF: 672812
 03/08/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Tôi cũng như bạn, thường lo lắng rằng,"Tại sao tui nhỏ nó không thích lắm ăn rau, quả, tôi nghĩ rằng con bạn chắc cũng chẳng ngoại trừ
Vậy tôi cho bạn 10 cách trưng bày rất cool để lừa mắt của tui nhỏ,


Ôi trông chúng thật là buồn cười


 

 tuatethy
 member

 REF: 672813
 03/08/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

The MinionsBiên soạn của đoạn phim nhỏ Minions Thật là dễ thương 

 tuatethy
 member

 REF: 672819
 03/08/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

The Pulpit Rock

The Pulpit Rock


The Pulpit Rock


The Pulpit Rock

The Pulpit Rock. "


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network