Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> Lệnh Đảng hay ḷng Dân?

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 tiendaoduy
 member

 ID 76651
 11/13/2013Lệnh Đảng hay ḷng Dân?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Lệnh Đảng hay ḷng Dân?


Hien-Phap-1992-2
Quốc hội Việt Nam sắp bỏ phiếu thông qua bản Hiến pháp 2013.
Cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lẫn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều quảng cáo cho văn kiện này. Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) Ông Trọng tuyên bố rằng bản Dự thảo Hiến pháp mới đă được Trung ương xem xét kỹ và hoàn thiện để đưa ra Quốc hội thông qua, sau khi công dân toàn quốc đă đóng góp nhiều ư kiến có giá trị. Ngày 21/10, khi tuyên bố khai mạc kỳ họp Quốc hội, Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng tỏ ư tin tưởng rằng bản Dự thảo Hiến pháp cũng như Luật đất đai (sửa đổi) sẽ được thông qua thuận lợi, «đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng của thể chế chính trị của Nhà nước ta».
Ban biên tập bản Dự thảo Hiến pháp cũng đă thảo ra bản giải tŕnh dày 150 trang quảng cáo cho công tŕnh của ḿnh, nêu rơ một số vấn đề được trao đổi, tranh luận, như về danh xưng của nước Việt Nam (vẫn giữ danh hiện nay), Điều 4 vẫn được giữ với cách thể hiện khác trước ra sao, kinh tế vẫn theo định hưóng xă hội chủ nghĩa với sở hữu nhà nước là chủ đạo, tài nguyên quốc gia trong đó có ruộng đất vẫn đều thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lư…Bản giải tŕnh huênh hoang rằng đă tiếp nhận được 26.090.828 ư kiến của cử tri, đă cân nhắc lựa chọn đưa vào dự thảo những ư kiến có giá trị nhất. Vẫn là kiểu quảng cáo kiểu đại ngôn!
Để làm yên ḷng các ông bà nghị c̣n phân vân, theo báo Tuổi Trẻ ngày 24/10,trong cuộc gặp cử tri thủ đô, rồi sau đó trong cuộc họp ở tổ đại biểu Quốc hội sáng 23/10, ông Nguyễn Phú Trọng c̣n lên giọng quảng cáo rằng «Bản dự thảo đă tiếp cận đến chân lư, đă thể hiện khát vọng, hào khí của nhân dân».
Thế nhưng 14.785 công dân, phần đông là trí thức, sinh viên, đă kư kiến nghị không những bác bỏ dứt khoát những nội dung chủ yếu của bản dự thảo mà c̣n đưa ra một bản dự thảo khác để so sánh và đối chiếu, nhưng lănh đạo đă cố t́nh làm ngơ, không mảy may đếm xỉa đến, cao ngạo phủ định toàn bộ, c̣n coi là tài liệu phản động, không được phổ biến công khai, chính thức.
Ngay trong ban biên tập bản dự thảo cũng có những tiếng nói không đồng t́nh với bản dự thảo. Theo Tuổi Trẻ số ra ngày 24/10/2013, Đại biểu Trần Du Lịch nói rơ với phóng viên báo này rằng «quả thật dự thảo đă thay đổi đến 140 điều trong Hiến pháp 1992, chỉ giữ nguyên có 7 điều, nhưng đó chỉ là h́nh thức, v́ một số vấn đề quan trọng nhất cần thay đổi lại bị gác lại». Ông Lịch tỏ ra nghi ngờ con số hơn 20 triệu ư kiến của cử tri, cho đó là con số bịa đặt vụng về. Theo đài phát thanh Hà Nội ngày 25/10, Đại biểu Dương Trung Quốc tỏ ư c̣n bức xúc hơn, cho rằng: «Thay Hiến pháp là việc hệ trọng, vài chục năm mới có một lần, cần làm thật chu đáo, cứ nên lấy thêm ư kiến toàn dân đến cuối năm nay, không nên vội vă, nhiều vấn đề chính trị-kinh tế-ngoại giao cần trao đổi sâu sắc thêm. Lại một cơ hội hiếm có bị bỏ qua».
Vậy xin được hỏi các vị lănh đạo đảng và nhà nước, bản Dự thảo Hiến pháp lần này «đă tiếp cận đến chân lư» ở chỗ nào?. Phải chăng là ở chỗ vẫn khẳng định học thuyết Mác-Lênin là cơ sở lư luận của nhân dân ta, cả khi toàn thế giới đă lên án, vứt bỏ nó, lại được ghi ở ngay nhưng ḍng mở đầu của Hiến pháp mới. Phải chăng nó đă tiếp cận đến chân lư khi vẫn khẳng định con đường quá độ xây dựng chủ nghĩa xă hội, trong khi cái chủ nghĩa bí hiểm ấy đến cuối thế kỷ này vẫn chưa thể thành hiện thực, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đă nhận định.
«Bản dự thảo thể hiện khát vọng và hào khí của nhân dân» ở những chỗ nào? Phải chăng ở chỗ vẫn không cho nhân dân quyền phúc quyết Hiến pháp, v́ bản dự thảo ghi rơ «trưng cầu dân ư phải do Quốc hội quyết định», nghĩa là ban phát, theo đúng hướng suy nghĩ Hiến pháp là văn kiện quan trọng đứng sau cương lĩnh của đảng CS? Cho đến nay đảng CS vẫn khinh miệt nhân dân, cho rằng nhân dân không đủ tŕnh độ để có quyền phúc quyết. Như vậy là thể hiện hào khí của nhân dân ư?
Đối với nông dân chiếm gần 70% số dân ta, đảng CS vẫn khẳng định ruộng đồng đất đai là thuộc quyền sở hữu của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lư và có quyền thu hồi, điều này chỉ khơi dậy thêm khát vọng và hào khí của nông dân đang công khai đứng dậy đ̣i lại quyền sở hữu tư nhân chính đáng bên cạnh sở hữu công và sở hữu tập thể. Nông dân Hà Đông, Thái B́nh, Nghệ An, Quảng Ngăi, B́nh Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng… đă tỏ rơ khát vọng và hào khí ấy, các vị đại biểu của dân có nh́n thấy và nghe rơ hay không?
Thật tội nghiệp cho gần 500 ông, bà nghị đang bị kẹt cứng giữa kỷ luật nghiêm của đảng và quyền tự do cùng trách nhiệm là đại biểu của nhân dân, bị xâu xé trong nội tâm bởi cảm giác theo đảng là trái ư nhân dân, mà theo đúng nguyện vọng của nhân dân th́ ắt phải chống đảng, chống lại bản dự thảo rơ ràng là lạc hậu, là giáo điều, là xa rời thực tế, xa rời chân lư và thời đại này.
Những ngày tới, trước khi bấm vào máy bỏ phiếu tán thành hay bác bỏ bản dự thảo đă bị cả một tập thể trí thức có chất lượng cao nhất bác bỏ với đầy đủ lư lẽ, mổi đại biểu hăy suy tính cho thật kỹ, đứng về phía những người lănh đạo đuối lư, nói lấy được, tham quyền tham nhũng quay lưng lại với dân, hay là chọn con đường của lương tâm và trí tuệ, con đường sáng đẹp để làm lại từ đầu, bắt tay thảo ra một Hiến pháp thật sự mới, mang bản chất nhân văn, dân tộc và thời đại.
Đây là một thử thách nghiêm cách trong cuộc đời mỗi con người. Toàn dân, đông đảo cử tri, đặc biệt là cử tri từng bỏ phiếu bầu cho các vị, đang chăm chú quan sát từng vị trong cuộc bỏ phiếu này.
Blog Bùi Tín (VOA)Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network