Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lm, truyện cười >> Kajimba...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon
 member

 ID 74822
 02/16/2013Kajimba...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Thấy clip 3D,tụi n lm hay hay,'ft' ln chơi...Cn fin dịch,chắc fải nhờ OT,TG99,Aka?...Ai nghe tiếng Mỹ chuẩn (Aka?)...HTN th chỉ nghe 'lược chp lỉnh' : chỗ con chim uống bia,ợ ra,th hiểu...Lm bm vi chỗ dzậy m...
Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon
 member

 REF: 650470
 02/17/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
A fool's story... 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network