Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lm, truyện cười >> PHNG XE!

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 nguyenbay
 member

 ID 72928
 07/31/2012PHNG XE!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ba Lm kể về con trai mnh, một ti năng... xa lộ":
- N chở ti, thong thấy ci cầu trước mặt, ti nhắm mắt nghe gi rt bn tai o..o...! nhn lại đ thấy cầu sau lưng. Tới cầu thứ hai cũng nhắm mắt lại cũng nghe gi rt...
- Mở mắt ra lại thấy cầu sau lưng chứ g!
- Khng, thấy ... nằm trn cầu!

(Sưu tầm)Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network