Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> THÔNG BÁO!

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 nguyenbay
 member

 ID 72926
 07/31/2012THÔNG BÁO!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Một người để xe ở ngoài sân. Để đề pḥng kẻ cắp lấy mất bộ phận ǵ đó, anh ta dán thông báo:
“Thùng xăng không c̣n giọt nào, các đồng hồ đo đều không có, động cơ đă bị lấy mất”.
Sáng hôm sau, anh ta ra chỗ để xe th́ thấy bánh xe không c̣n. Bên cạnh tờ thông báo của anh ta có một tờ giấy khác ghi:
“Vậy ông c̣n cần đến bánh xe làm ǵ?”

(Sưu tầm)Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network